menu

Nieuws

SP: 'Werkwijze Sagènn beneden alle peil'

Erik Eggens

BREDA - Er is veel mis met re-integratiebureau Sagènn in onder meer Breda. Dat zegt de SP-fractie in Breda in een brief aan het college. “Er is nauwelijks begeleiding bij het solliciteren en opdoen van werkritme”, zo meldt raadslid Joyce van der Sanden. “Bovendien is niet duidelijk hoeveel mensen structureel aan een baan zijn geholpen.”

De SP krijgt regelmatig klachten over het re-integratiebureau. Niet alleen van cliënten van Sagènn, ook een direct betrokkene heeft zijn kant van het verhaal laten horen. Die betrokkene wenst echter anoniem te blijven.

Transparant
Sagènn-directeur Marcel den Daas zegt dat alle resultaten van zijn bedrijf volledig transparant zijn. “Ik herken mij niet in het door de SP geschetste beeld. Wat de resultaten van de inzet van deze middelen zijn, wordt via het kwaliteitskeurmerk Blik Op Werk waar mijn organisatie lid van is volstrekt inzichtelijk gemaakt. Wij hebben afgelopen kwartaal opnieuw verlenging gekregen van onze keurmerken voor het komende jaar”, voegt Den Daas er aan toe.

Uitstroom
Volgens de SP wordt door Sagènn bijvoorbeeld alleen de uitstroom van mensen geregistreerd. “Hoe veel mensen uiteindelijk hun baan behouden is onduidelijk, ondanks de 7,7 miljard euro die Nederland sinds de introductie van de marktwerking heeft uitgegeven aan re-integratie", stelt de SP in de brief.

Den Daas: “Over het jaar 2008 is reeds 40% van de kandidaten op regulier werk geplaatst en zit nog ruim 40% van de mensen die wij begeleiden in een bemiddelingstraject naar werk. Onze verwachting is dat het plaatsingspercentage verder zal stijgen naar rond de 60%. Dit is ook de contractafspraak die wij met de gemeente hebben.”

Begeleiding
Sagènn bracht een aantal van haar haar cliënten onder in een in- en ompakbedrijf Valtrade in Gilze-Rijen. “Hier werd hartje winter gewerkt in een oude loods met kapotte ramen, zonder werkschoenen, zonder werkkleding, onder zeer slechte arbeidsomstandigheden.” Maar de directeur meldt echter dat op alle eigen locaties periodiek een risico-inventarisatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Arbodienst. De uitkomsten zijn volgens de directeur positief bevonden. “Wij voldoen aan de wettelijke eisen.”

Slechte omstandigheden
De anonieme betrokkene zegt de slechte werkomstandigheden van werkhal te herkennen. “Wat daar gebeurde kon echt niet. En ook de begeleiding van de cliënten mist. Er was in ieder geval geen deskundige begeleiding bij Valtrade.” De directeur bestrijdt dat gedeeltelijk. “We bieden de kandidaten naast de werkzaamheden vier tot acht uur per week begeleiding.” Op de vraag of er binnen Valtrade begeleiding was, antwoordt Den Daas: “De operationele aansturing werd door het bedrijf verzorgd. Vanuit Sagènn kwam er nagenoeg dagelijks iemand langs om vragen te beantwoorden en individuele gesprekken te voeren.”

Declaraties
Ook de declaratiewijze van Sagènn laat te wensen over, zo vindt Van der Sanden. “Als een cliënt bijvoorbeeld 1 april start in een traject, ontvangt een bureau direct het bedrag voor de periode 1 april tot 1 juli. Als iemand na een week al een baan heeft gevonden, wordt er geen eindafrekening gemaakt. Het bureau mag het volledige bedrag, dat meestal rond de 4000 euro ligt, houden.”

Maar volgens de Sagènn-directeur worden ook de declaraties in de gaten gehouden door de gemeente. “Voordat de facturen worden betaald, vindt controle plaatst door de gemeente. Verder geldt voor de zeer beperkte inkomsten uit ons productiebedrijf dat deze bij de aanbesteding worden verdisconteerd in een lagere prijs voor gemeenten. Deze werkwijze is volledig transparant en wordt landelijk gehanteerd.”

Nationaal
De werkwijze is niet alleen voor de Bredase SP een doorn in het oog. Ook de vestigingen van Sagènn in onder meer Den Bosch en Amsterdam hanteren volgens de partij eenzelfde werkwijze. Ook hier worden vragen vanuit de SP gesteld.