SP: 'Werkwijze Sagènn beneden alle peil'

BREDA - Er is veel mis met re-integratiebureau Sagènn in onder meer Breda. Dat zegt de SP-fractie in Breda in een brief aan het college. “Er is nauwelijks begeleiding bij het solliciteren en opdoen van werkritme”, zo meldt raadslid Joyce van der Sanden. “Bovendien is niet duidelijk hoeveel mensen structureel aan een baan zijn geholpen.”

De SP krijgt regelmatig klachten over het re-integratiebureau. Niet alleen van cliënten van Sagènn, ook een direct betrokkene heeft zijn kant van het verhaal laten horen. Die betrokkene wenst echter anoniem te blijven.

Transparant
Sagènn-directeur Marcel den Daas zegt dat alle resultaten van zijn bedrijf volledig transparant zijn. “Ik herken mij niet in het door de SP geschetste beeld. Wat de resultaten van de inzet van deze middelen zijn, wordt via het kwaliteitskeurmerk Blik Op Werk waar mijn organisatie lid van is volstrekt inzichtelijk gemaakt. Wij hebben afgelopen kwartaal opnieuw verlenging gekregen van onze keurmerken voor het komende jaar”, voegt Den Daas er aan toe.

Uitstroom
Volgens de SP wordt door Sagènn bijvoorbeeld alleen de uitstroom van mensen geregistreerd. “Hoe veel mensen uiteindelijk hun baan behouden is onduidelijk, ondanks de 7,7 miljard euro die Nederland sinds de introductie van de marktwerking heeft uitgegeven aan re-integratie", stelt de SP in de brief.

Den Daas: “Over het jaar 2008 is reeds 40% van de kandidaten op regulier werk geplaatst en zit nog ruim 40% van de mensen die wij begeleiden in een bemiddelingstraject naar werk. Onze verwachting is dat het plaatsingspercentage verder zal stijgen naar rond de 60%. Dit is ook de contractafspraak die wij met de gemeente hebben.”

Begeleiding
Sagènn bracht een aantal van haar haar cliënten onder in een in- en ompakbedrijf Valtrade in Gilze-Rijen. “Hier werd hartje winter gewerkt in een oude loods met kapotte ramen, zonder werkschoenen, zonder werkkleding, onder zeer slechte arbeidsomstandigheden.” Maar de directeur meldt echter dat op alle eigen locaties periodiek een risico-inventarisatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Arbodienst. De uitkomsten zijn volgens de directeur positief bevonden. “Wij voldoen aan de wettelijke eisen.”

Slechte omstandigheden
De anonieme betrokkene zegt de slechte werkomstandigheden van werkhal te herkennen. “Wat daar gebeurde kon echt niet. En ook de begeleiding van de cliënten mist. Er was in ieder geval geen deskundige begeleiding bij Valtrade.” De directeur bestrijdt dat gedeeltelijk. “We bieden de kandidaten naast de werkzaamheden vier tot acht uur per week begeleiding.” Op de vraag of er binnen Valtrade begeleiding was, antwoordt Den Daas: “De operationele aansturing werd door het bedrijf verzorgd. Vanuit Sagènn kwam er nagenoeg dagelijks iemand langs om vragen te beantwoorden en individuele gesprekken te voeren.”

Declaraties
Ook de declaratiewijze van Sagènn laat te wensen over, zo vindt Van der Sanden. “Als een cliënt bijvoorbeeld 1 april start in een traject, ontvangt een bureau direct het bedrag voor de periode 1 april tot 1 juli. Als iemand na een week al een baan heeft gevonden, wordt er geen eindafrekening gemaakt. Het bureau mag het volledige bedrag, dat meestal rond de 4000 euro ligt, houden.”

Maar volgens de Sagènn-directeur worden ook de declaraties in de gaten gehouden door de gemeente. “Voordat de facturen worden betaald, vindt controle plaatst door de gemeente. Verder geldt voor de zeer beperkte inkomsten uit ons productiebedrijf dat deze bij de aanbesteding worden verdisconteerd in een lagere prijs voor gemeenten. Deze werkwijze is volledig transparant en wordt landelijk gehanteerd.”

Nationaal
De werkwijze is niet alleen voor de Bredase SP een doorn in het oog. Ook de vestigingen van Sagènn in onder meer Den Bosch en Amsterdam hanteren volgens de partij eenzelfde werkwijze. Ook hier worden vragen vanuit de SP gesteld.

29/09/2009 15:42 - 'Ik laat Breda op een fatsoenlijke wijze achter' 29/09/2009 14:37 - Wethouder Henk Snier uit Bredase politiek

Er zijn nog geen reacties

reintregratie buro

dat ze hier nu pas achterkomen iets dat ieder die bij welk buro dan ook heeft gelopen of hulp heeft gehad kan beamen, dat deze buro's van alles beloven en uiteindelijk niets of weinig kunnen betekenen. een ding is zeker het geld word heel makkelijk binnen gehaald door deze buro's. zelf heb ik meerdere buro's gehad en overal word er werk beloofd. uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je werk. en kun je zelf op zoek. en als je iets gevonden hebt roepen deze buro's dat zij dit voor elkaar hebben gekregen.
ik heb wel eens gevraagd of ik ook zo'n buro kon beginnen het lijkt mij dat je dan makkelijk goed geld verdient zorg dat je bevriend raakt met de uitkerings instanties dan een kantoor beginnen en zorgen dat je per maand 10 klanten binnen haalt je ontvangt gemiddelt € 3500.00 per klant dus tel uit je winst. eindelijk word er nagekeken waar al dat geld naar toe gaat ik denk dat je hier wel zinvollere dingen mee kan doen.

stinkend mijn best

Nou, ik ben het hier absoluut niet mee eens. Ik werk bij een reintegratiebureau en ik doe stinkend mijn best om iedereen te helpen om hun leven beter te maken. Het gaat vaak mis bij de mensen die bij zo een bureau lopen. Ze willen simpelweg niet. Vaak is in de uitkering zitten nog beter met alle vrijstellingen en extra's die je 'krijgt' dan hard werken voor 1500 netto in de maand....... Laat die mensen maar wat doen voor hun uitkering!!! Ik krijg letterlijk mensen aan mijn bureau die precies hebben uitgerekend dat ze niet meer willen verdienen dan een bepaald bedrag i.v.m. de vrijstellingen. Vind je een baan waar ze meer kunnen verdienen en dan weigeren ze, hup korten die hap! Ik ben opgegroeid met het credo 'werken voor je geld' dat geld voor iedereen die daar toe in staat is. Zo simpel is het.

Sagenn staat bekend om haar

Sagenn staat bekend om haar slechte werkwijze en dubieuze facturatie. Dit is dan ook een van de redenen dat onze gemeente al jaren niet meer zaken wilt doen met dit bedrijf. Binnen onze gemeente waren de resultaten ook heel erg slecht, soms plaatsen ze wel mensen maar kwamen die mensen na 3 of 4 maanden terug de bijstand in. Sagenn heeft dan wel haar grove centen ontvangen, Geheel onterecht vind ik.

De mensen die in een

De mensen die in een dergelijk traject belanden zijn over het algemeen ook niet de makkelijkste mensen om aan een baan te helpen.
Anders hadden ze namelijk zelf al een baan gevonden.
Mijn mening is dan ook dat als je echt wil werken, je volgende week of morgen aan de slag bent. Als je echter na 2 jaar werkloos te zijn nog steeds veel te hoge eisen stelt dan wordt het lastig.
Ik zou dan beginnen in een baan onder mijn niveau en van daaruit verder kijken.
En behalve dat een reïntegratiebureau moet kijken wat de klant wil, moeten ze er ook voor zorgen dat ze zo snel mogelijk aan het werk om er voor te zorgen dat de afstand tot de arbeidsmarkt niet nog groter wordt. Vandaar dat het niet zo een ramp is dat het werk in het werkcentrum niet superleuk is. Een extra stimulans om zelf werk te zoeken!