menu

Nieuws

Leerwerkbedrijf Breda start onder de naam ATEA-groep

Bredavandaag logo
redactie

BREDA - ATEA-groep is de nieuwe naam van het Leerwerkbedrijf van de Gemeente Breda. Deze week onthulden Cees Meeuwis, wethouder Werk en Ondernemen en Remko van der Sanden, directeur BSW Bedrijven de nieuwe naam.

ATEA staat voor Activering, Training en Arbeidsbemiddeling en is een samensmelting van BSW Bedrijven en Sociale Zaken van de gemeente Breda. Hiermee wordt de expertise om mensen zonder werk weer een plek te geven op de arbeidsmarkt gebundeld. De industriële en dienstverlenende activiteiten van BSW Bedrijven blijven daarbij onder de naam BSW als onderdeel van de ATEA-groep bestaan.

Cees Meeuwis: “We gaan nu officieel van start. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze samenwerking een goede bijdrage levert om mensen weer aan werk te helpen. Deze samensmelting is nodig om voorbereid te zijn op de landelijke bezuinigingen en nieuwe wetgeving in de sociale zekerheid. Maar ook om straks te voldoen aan de vraag naar personeel. Want binnen nu en een paar jaar hebben we iedereen hard nodig”.

Door de krachten te bundelen ontstaat een gemeentelijk leerwerkbedrijf dat cliënten en hun trajectmogelijkheden screent, bemiddelt naar regulier werk en leerwerkplekken, voorziet in beschutte en participatieve werkplekken, maar tevens een organisatie die zelfstandige werkplekken realiseert. Een gezamenlijke actieve werkgeversbenadering hoort hier ook bij. Het uitgangspunt is dat iedereen die een gemeentelijke uitkering ontvangt een bijdrage levert door zinvol en/of maatschappelijk nuttig werk te verrichten. Oók als de afstand tot de arbeidsmarkt groot is. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid van werkzoekenden en werkgevers centraal.

Na positief advies van de ondernemingsraden van BSW Bedrijven en de Gemeente Breda is de ontwikkeling van het leerwerkbedrijf verder in gang gezet. De betrokken medewerkers zijn in de periode voorafgaand aan de presentatie en onthulling van de nieuwe naam geïnformeerd over de vorming van dit nieuwe leerwerkbedrijf, gevestigd aan de Riethil in Breda. De dagelijkse leiding van de ATEA-groep is in handen van de huidige directeur van BSW Bedrijven, Remko van der Sanden.