menu

Nieuws

Gemeente Breda bundelt groenprojecten

Hoog water Haagse Beemden polder
De polder bij Haagse Beemden
Pepijn Nagtzaam

BREDA - Alle natuurontwikkelingsprojecten die plaatsvinden of op stapel staan binnen de Bredase gemeentegrenzen zijn gebundeld in het overzicht 'Groen en Blauw'. Het gaat om meer dan veertig initiatieven, zowel van de gemeente als van andere organisaties.

Met het overzicht wil de gemeente duidelijker maken wat er allemaal aan groenontwikkeling wordt gedaan. Om het groen- en waterbeleid goed uit te voeren, is de gemeente meer en meer afhankelijk van andere partijen. Meer communicatie over de projecten kan leiden tot nieuwe inzichten bij verschillende partijen, zo denkt de gemeente.

Die samenwerking is dan ook belangrijk, vindt wethouder duurzaamheid Wilbert Willems. "In deze tijd van bezuinigingen kunnen we toch een indrukwekkende lijst met natuurontwikkelingsprojecten presenteren. Dat kan alleen omdat we in nauwe samenwerking met veel verschillende partijen werken."

Het overzicht laat zien dat er op verschillende manieren wordt gewerkt aan natuurontwikkeling. Zo staat de inrichting van een natuurgebied van 220 hectare beschreven, maar ook de aanleg van een faunapassage onder een weg.

De gemeente werkt bij uitvoering van het groenbeleid met partijen als Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en verschillende particuliere organisaties.