menu

Nieuws

Nieuwe fietsbrug over Aa of Weerijs bij A16

Nieuwe fietsbrug wordt aangesloten op het bestaande fietspad. foto Erik Eggens
Erik Eggens

BUITENGEBIED ZUID-WEST - Breda gaat een nieuwe fietsbrug bouwen over de rivier Aa of Weerijs, ten oosten van de HSL en de A16. De gemeente Breda betaalt de brug en is verantwoordelijk voor het onderhoud.

De brug is onderdeel van de landinrichting Weerijs-zuid. Die moet er voor zorgen dat de landbouw en landschappelijke structuur van het gebied worden versterkt. Daarnaast wordt de waterberging verbeterd komt er meer ruimte voor paardrijders, fietsers en wandelaars.

Ten zuiden van de Aa of Weerijs moet de brug aangesloten worden op het bestaande fietspad dat langs de Aa of Weerijs onder de HSL/A16 doorloopt. Ten noorden moet de brug aansluiten op het (onverharde) pad dat langs de bosrand loopt langs het bos van Staatsbosbeheer. De aansluitende paden dienen nog aangelegd te worden.

Bij het inrichtingsplan zijn meerdere partijen betrokken. De provincie, de ZLTO, het waterschap, (natuur)terreinbeheerders en de gemeenten Breda en Zundert zijn er vertegenwoordigers van. Het gebied ligt voornamelijk in de gemeente Zundert.