menu

Nieuws

Het hoe en waarom van Bredase verstandshuwelijken

Wijnand Nijs

BREDA - Barbara Putters houdt maandag 1 juni een lezing met de titel Verstandshuwelijken door de eeuwen heen. Zij vertelt het verhaal over macht, verdeling van rijkdom en de groei van onze stad

De Nassaus, de grondleggers van ons koningshuis, sloten slimme, strategische verstandshuwelijken waarmee ze hun macht en politieke invloed versterkten.Trouwen met rijke erfdochters maakten hen tot de meest kapitaalkrachtigen van die tijd. Ook werd er getrouwd (en gescheiden) om de dynastie in stand te houden.

Putters gaat in op de redenen van de regenten, ook in het Bredase, en de hogere industriële kringen om uitgekiende huwelijken te sluiten om de eigen belangen te beschermen en nog liever te vergroten. Ook trekt ze de parallel met de lagere sociale klasse, zoals de landbouw, waarin eveneens de huwelijkspolitiek werd toegepast. Door juist niet te trouwen werd daar het familiebezit bijeen gehouden.

Barbara Putters heeft op dit gebied, ook regionaal, uitgebreid onderzoek gedaan en kan hierover dus een (trouw-)boekje open doen, zij plaatst alles wel in historisch perspectief en toetst het aan de destijds heersende normen en waarden.

Lezing bij Stadssociëteit De Gouden Cirkel op maandag 1 juni a.s., 20.00 uur in Theater-dinersalon De Avenue, Waterstraat 5, Breda.

De toegang is gratis.