menu

Nieuws

Mogelijk nieuwe woonwijk op plaats tuincentrum Willemsen

foto
Wijnand Nijs
Maas-Jacobs heeft een plan ingediend voor een woonwijk achter de Tilburgseweg.
Bredavandaag logo
Mura Kuijpers

BREDA - Projectontwikkelaar Maas-Jacobs heeft bij de gemeente een plan ingediend voor een nieuwe woonwijk. Het bedrijf wil ongeveer 100 woningen realiseren op de locatie Tilburgseweg en Aardenhoek, waar nu tuincentrum Willemsen is gevestigd.

De gemeente staat niet negatief tegenover de plannen, maar ziet wel wat bezwaren. Zo stelt de gemeente te vrezen dat er in de huidige opzet van de wijk geen goede verbinding is met Heusdenhout en Brabantpark.

Maas-Jacobs ziet drie mogelijke fasen voor ontwikkeling van de wijk. De eerste fase bevat de gronden die al in bezit zijn van het bedrijf. Hier kunnen 46 huizen en 31 appartementen gebouwd worden.

De ontwikkeling van de Aardenhoek zou in fase twee aan de orde zijn. Deze grond is niet van Maas-Jacobs, maar de ontwikkelaar laat in een brief aan de gemeente weten al gesprekken te voeren met andere grondeigenaren over deze fase. Directeur René Maas geeft in de brief aan te verwachten dat daarmee een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan de wijk.

Op de verbinding met de andere wijken wordt vooral gericht in fase 3 met de mogelijke herinrichting van het park. Of de wijk daadwerkelijk vorm krijgt, moet nog blijken uit het haalbaarheidsonderzoek. De gemeente wil dat bij dat onderzoek gekeken wordt naar de gevolgen voor het hele bedrijventerrein, maar ook de verkeerssituatie, het groen en de fasering moeten in het onderzoek aan de orde komen.

Doel is dat ‘gekomen kan worden tot een voor beide partijen acceptabel plan’, schrijft het college.