menu

Nieuws

D66 en VVD: 'Slimme overheid en solide financiën'

Wie van deze partijen schuift aan in de coalitie? foto Ivo van Stiphout
Wijnand Nijs

BREDA - D66 en VVD hebben zondagavond hun uitgangspunten voor een toekomstig coalitieakkoord gedeeld met de andere partijen. Het gaat om een compact document met twaalf ankerpunten en vier hoofdstukken. “Hetgeen passend is in deze fase van informatie”, aldus de partijen in een verklaring.

Programmatische lijnen bestuursperiode 2014-2018’ (bekijk pdf) hebben VVD en D66 het document genoemd. Daarin op vijf A4-tjes twaalf uitgangspunten als gaat om de visie op de Bredase samenleving en de rol van de gemeente daarin.

In de uitgangspunten schetsen de twee schrijvende partijen een slanke, wendbare en slimme ambtelijke organisatie en daarbij te hechten aan solide financiën. Ook op sociaal gebied liberale uitgangspunten bij de zoektocht naar verdere coalitiepartners. “Maatwerk in sociaal beleid vraagt om een alerte en pro actieve houding van bestuur en organisatie. Impulsen en aanvullend beleid is vooral gericht op preventie.”

Liberaal gedachtengoed
Het liberale gedachtengoed is kraakhelder. “Breda moet sociaal, economisch, cultureel en ruimtelijk blijven innoveren. Partijen moeten daarvoor zelf initiatief en risico willen en durven nemen, de gemeente faciliteert waar nodig.” En: “Op basis van ons moderne, positieve mens- en maatschappijbeeld en ons geloof in de kracht van Breda en zijn inwoners zien wij zowel een basis als een tijdsgewricht voor andere verantwoordelijkheidsmodellen tussen samenleving-markt-overheid en hebben wij de overtuiging dat wij als overheid nog meer kunnen loslaten, overdragen en/of overlaten.”

Patrick Ernst (VVD): “Met deze liberaal-sociale basis doen we een open uitnodiging aan de andere partijen om daar iets van te vinden en eigen punten toe of af te voegen om de politieke basis daarmee te versterken. Niet ‘tekenen bij het kruisje’ dus.” De VVD’er stelt gericht op zoek te gaan naar ‘stevige politiek-bestuurlijke verbindingen en verwantschap.’

Recht doen aan uitslag
In de vijf A4-tjes, zeven met inleiding en omslag, komen puntsgewijs de gedachten van VVD en D66 aan de orde over wat deze liberalen belangrijk vinden. Het moet een inhoudelijk vertrekpunt zijn ‘dat tegelijk recht doet aan uitslag én dat op een breed draagvlak binnen de raad wil steunen in een wederom lastige bestuursperiode, waarin de opgaven groot zijn en de middelen beperkt’.

Paul de Beer (D66) geeft al een voorzet over wat er naar de vervolgbesprekingen zouden moeten worden, nadat er een akkoord is. “Wat ons betreft krijgt dat akkoord een raadsbehandeling en -vaststelling waarmee het in zijn geheel danwel gedeeltelijk onderschreven kan worden door andere raadsfracties.”

Vervolg
Maandag gaat informateur Paul Frissen samen met Patrick Ernst (VVD) en Paul de Beer (D66), in gesprek met delegaties van achtereenvolgens de SP, CDA, PvdA en GroenLinks. Deze partijen gaven in de eerste informatieronde aan ook bestuursverantwoordelijkheid te willen dragen. Woensdag moet duidelijk worden of het tot formatie komt.