menu

Nieuws

Grote scepsis over extra winkels bij verkoop NAC-stadion

foto
Wijnand Nijs
Hier wil het consortium dat belangstelling heeft voor het NAC-stadion winkels bouwen.
Wijnand Nijs

BREDA - Om te ontsnappen aan de te hechte relatie met NAC, zou de gemeente het stadion moeten verkopen. Daarover was de gemeenteraad het donderdagavond laat wel eens. Maar over de manier waarop het verkocht moet worden, werd flink gesteggeld.

De Bredase gemeenteraad stemde donderdagavond desondanks in met het verder uitwerken van de scenario’s die moeten leiden tot ontvlechting van de relatie tussen NAC en de gemeente.

Twee realistische scenario’s zijn volgens het college verkoop van het stadion of het zoeken naar een exploitant. “Nu moeten we kijken of we tot een daadwerkelijke deal kunnen komen”, stelt wethouder Alfred Arbouw (VVD).

Het voorstel werd niet zonder discussie aangenomen. Want een deel van de raad ziet niks in het creëren van extra winkelmeters tegenover de Jumbo en naast het spoor. Die meters zijn voor een kopersconsortium van NHG, Westpoort en Hinke Fongers een harde eis wil het eigenaar worden van het stadion.

Jos Koniuszek (GroenLinks) maakte duidelijk daar niets in te zien. “Wij willen geen extra retailmeters, de rekening willen we niet wegleggen bij ondernemers in de buurt of de binnenstad. Dat er dan afgeschreven moet worden, dat is dan zo.”

De SP sloot zich aan bij een amendement van GroenLinks over die de winkels en bij een kale verkoop van het stadion. Ook hij ziet niks in een exploitatievariant. “Daarmee is de afstand op papier gerealiseerd, maar we leven niet op papier. Dit is voor ons een no go.”

Cees van der Horst (BOB) sprak zich uit voor de verkoop van het stadion. “Maar met behoud van de grond.” Ook hij is tegenstander van extra winkels. Henk van der Velde (PvdA) zag niks in voorwaarden vooraf. “Wij zijn ook sceptisch over retail, maar wil het onderzoek niet dwarsbomen. Wij willen geen effecten op retail in de binnenstad of in de regio.”

Daan Quaars (VVD) haakte aan bij het standpunt van Van der Velde. “Ook wij willen geen negatieve effecten of een tweede Stada. Volgens mij zijn we het aardig met elkaar eens.”

Door dit besluit kan het college verkennende gespreken voeren met partijen die geïnteresseerd zijn in het stadion en de voorwaarden voor verkoop. Daarnaast onderzoekt het college gelijktijdig de tweede optie, waarin een exploitant krijgt anders dan NAC. Ook wordt er gekeken naar kans op verkoop van het stadion zonder uitbreiding van winkels rond het stadion.