menu

Nieuws

Gemeente: Geen grond meer voor collectieve zelfbouw

Wijnand Nijs

BREDA -De gemeente heeft geen grond meer beschikbaar voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waar inwoners gezamenlijk zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar huizen kunnen bouwen.

Dat schrijft het college deze week aan de Bredase gemeenteraad. “Vanwege de teruglopende grondposities zullen steeds minder woningen op gemeentegrond worden gerealiseerd”, schrijven B&W. Om iets verderop tot de conclusie te komen dat ‘binnen de huidige door uw raad gestelde kaders [het] nauwelijks mogelijk is grotere kansen voor (C)PO te creëren.’

In de Woonvisie 2013 werd eerder vastgesteld om in de periode 2014-2020 350 kavels voor te verkopen voor zelfbouw. Dat doel is behaald. “De gemeente heeft hier invulling aan gegeven door op diverse locaties individuele kavels te verkopen. Daarnaast zijn vanaf 2010 van 196 CPO-woningen op gemeentegrond gerealiseerd, verdeeld over 13 collectieven.”

Op dit moment zijn alleen nog enkele incourante (grote) kavels beschikbaar, blijkt uit de brief en heeft Breda geen locaties meer beschikbaar voor CPO. In de brief geeft het college aan dat er een groot aantal CPO ideeën voorbij komt. “Met een aantal van deze initiatieven is een gesprek gevoerd, met een aantal initiatieven staat een gesprek gepland.”

“Een rode draad die in nagenoeg alle gesprekken naar voren komt is dat het in de huidige markt lastig is om geschikte locaties te verwerven. Dit komt overeen met het eerder geschetste beeld waarin gemeente ook een minder grote regie heeft in de beschikbare gronden locatieontwikkelingen in meerderheid via marktpartijen tot stand komt. Marktpartijen zullen niet vrijwillig hun gronden afstaan aan CPO, aangezien zij met de bouw van woningen hun geld verdienen.”

De gemeente heeft nog wel ‘beperkte gronden waar gemeente eigen regie op heeft’, aldus de brief. Maar ‘voor deze gronden zijn veelal al bestemmingen toebedeeld en partijen aan verbonden.’                    

In de brief maakt het college duidelijk dat de gemeenteraad aan zet is om met nieuw beleid grotere kansen voor (C)PO te creëren. “Nieuw beleid om deze kansen te vergroten vraagt om een brede integrale afweging van doelgroepen, woningvormen, locaties en daarin te stellen prioriteiten zoals eerder gesteld in de context van de op te stellen omgevingsvisie.”

Tags
CPO