menu

Politiek

Nieuwe politieke beweging zoekt raadsleden in de kroeg

BREDA - De nieuwe politieke beweging Volmondig Ja gaat op zoek naar Bredanaars die namens de partij op de kandidatenlijst willen. De zoektocht start deze woensdag in de kroeg met een informatieavond.

Breda houdt nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners

BREDA - Op het nieuwe jaar proosten met de gemeenteraad, het college van B&W en andere inwoners van Breda? Dat kan op zaterdag 6 januari 2018 van 16.00 uur tot 18.00 uur in de Grote Kerk.

Weinig belangstelling voor pilot verlagen energiekosten

BREDA - Een pilot om de woonlasten te verlagen door verduurzaming in Breda is maar beperkt opgestart. Het bleek namelijk moeilijk om deelnemers te vinden; slechts twintig huishoudens zijn met het project begonnen.

Herinrichting Stationslaan moet veiligheid vergroten

BREDA - De gemeente Breda begint definitief in het voorjaar van 2018 met de grondige herinrichting van Stationslaan. Op korte termijn worden bebording en verlichting aangepakt, met name rond de oversteekplaatsen.

Opnieuw meldpunt vuurwerkoverlast GroenLinks

BREDA - GroenLinks Breda opent voor de vierde keer een digitaal meldpunt voor vuurwerkoverlast. 30 samenwerkende GroenLinks-fracties hopen hiermee vooral gevaarlijk consumentenvuurwerk aan banden te leggen.

College: ‘Vrouwen horen geen nee bij crisisopvang Breda’

BREDA - Breda redt het grotendeels prima qua voldoende crisisopvang voor vrouwen. De gemeente erkent wel knelpunten op vlak van tijdelijke en permanente plaatsingen buiten de regio zelf, evenals lokale opvang van vrouwen uit andere regio’s.

Pagina's