menu

huisvesting

SP: ‘Impact sluiting Fort Oranje op gemeente Breda’

BREDA - De lokale fractie van SP vraagt zich af wat de impact is van de sluiting van Fort Oranje op de gemeente Breda. Dat stelt zij in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Breda voldoet aan huisvestingseis statushouders provincie

BREDA - De gemeente Breda heeft in het tweede halfjaar van 2015 in totaal 179 vergunninghouders gehuisvest. Dit staat te lezen in een brief van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan het Bredase college.

Te veel kamerbewoners in de Heuvel? Wethouder gaat op onderzoek

HEUVEL - Wethouder Bergkamp gaat kijken of er niet te veel kamers worden verhuurd in de wijk Heuvel. D66 heeft namelijk het idee dat er een flinke toename van kamerbewoning is in die wijk. De wethouder heeft dat idee minder, maar houdt het wel goed in de gaten.

Massale controle huisvestingslocaties arbeidsmigranten

BREDA - Tien gemeenten in de regio West-Brabant gaan wekelijks samen met andere overheden controles uitvoeren op de huisvestingslocaties van arbeidsmigranten. Hierbij wordt met name gekeken naar veiligheid, legaliteit en of er niet gefraudeerd wordt met uitkeringen en salarissen.

Toestroom nieuwe asielzoekers zorgt voor wachtlijst huisvesting

BREDA - Het vinden van huisvesting voor asielzoekers met een status in Breda blijkt een steeds grotere zoektocht. Met name het vinden van goedkope woningen voor jonge Eritreeërs en huizen voor grote gezinnen blijkt niet altijd even makkelijk. “De gemeente loopt drie jaar achter.”

Migrantenhotel Goodmorning van de baan

BREDA - Het migrantenhotel waar uitzendorganisatie Goodmorning met de gemeente Breda over heeft gesproken, is van de baan. Een woordvoerder van de uitzendorganisatie zegt dat Goodmorning daar niet meer mee bezig is.

Twee nieuwe wooncomplexen op Trip van Zoudtlandt

BREDA - Defensie mag een tweede en derde appartementencomplex bouwen op het terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne aan de De La Reyweg. De woonruimte is bedoeld voor onderwijzend militair personeel en militaire studenten.

Advocatenkantoor Breda wordt studentenhuis

HAAGPOORT - Het voormalige advocatenkantoor aan de Vincent van Goghstraat in Breda wordt omgebouwd tot studentenwoningen. Sinds 1 augustus wonen er aan één kant van het gebouw al een aantal studenten.

Internationale NHTV studenten zeker van woning

BREDA - De Bredase hogeschool NHTV heeft de handtekening gezet onder een overeenkomst met Singelveste Alleewonen en WonenBreburg. Het contract houdt in dat de woningcorporaties internationale studenten huisvesting garanderen.

SP hekelt uitlatingen wethouder Bergkamp

BREDA - Wethouder Bob Bergkamp heeft zich de woede van SP Breda op de hals gehaald door te zeggen dat er geen noemenswaardige problemen rondom Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) zijn. De SP hoort vanuit Bredase wijken hele andere geluiden.

Internationale studenten: Veel kan beter aan Breda

CENTRUM – Internationale studenten ervaren vaak problemen met het vinden van een verblijfplaats voor hun studie in Breda. Een baantje is ook lastig te krijgen en de gehele sociale integratie verloopt af en toe erg stroef.