• Alles
 • (1)
  Bingo
 • (7)
  Expositie
 • (1)
  Theater
 • (4)
  Bijeenkomst
 • (11)
  Concert
 • (2)
  Inloop - Opendag

Digitale bijeenkomst project Verbetering Regionale Keringen Deelgebied Breda op 29 juni

dinsdag 29 juni 19:30 t/m 20:30 uur

Foto: René Schotanus

Waterschap Brabantse Delta organiseert op 29 juni een digitale bijeenkomst over het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het project Verbetering Regionale Keringen in de gemeente Breda. Belangstellenden worden bijgepraat over het deelgebied Breda (RWZI en Haagse Beemden). Er is een presentatie over het VO, het ruimtebeslag en de uitgangspunten. Ook de eerder verkregen wensen, eisen en meekoppelkansen uit de omgeving worden besproken. Daarnaast wordt de planning toegelicht. Grondeigenaren en andere belanghebbenden zijn al geïnformeerd over het VO. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij het project Verbetering Regionale Keringen. De avond vindt plaats via Microsoft Teams op dinsdag 29 juni van 19.30-20.30 uur. De digitale inloop is vanaf 19.15 uur. In dat kwartier kunt u in het geval van aanmeldproblemen bellen naar Stefanie Hermens, communicatieadviseur bij waterschap Brabantse Delta via tel. 06-30456762. Aanmelden kan voor 28 juni via onzedijken@brabantsedelta.nl. Het Voorkeursalternatief (VKA) is in 2019/2020 door het bestuur van het waterschap vastgesteld. Op basis van het VKA is een nadere technische uitwerking opgesteld: het Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO vormt de basis voor het (Ontwerp) Projectplan Waterwet ((O)PPWW. Dit is een formeel besluit (Algemene wet bestuursrecht). Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. De laatste decennia is er achter de dijken (regionale keringen) van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Mensen, dieren en economische waarden achter de dijk moeten nog beter worden beschermd tegen hoog water. Daarom moeten de dijken voldoen aan de eisen die door de provincie zijn opgesteld. We noemen dit de veiligheidsnorm. De regionale keringen moeten hier in 2023 aan voldoen. Om dat te bereiken verbetert waterschap Brabantse Delta de komende jaren de dijken in de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur, Moerdijk, Breda en Drimmelen, een traject van ongeveer 22 kilometer.Heeft u vragen over de dijken in uw omgeving, dan kunt u contact met ons opnemen via tel. 06-20608222 of via de mail onzedijken@brabantsedelta.nl.


deel deze activiteit