Vieringen Protestantse gemeente Breda

zondag 23 januari 2022 11:00

Zondag 23 januari Lucaskerk, Tweeschaar 125, aanvang 10:45 uur: ds. T. van Prooijen. Markuskerk, Hooghout 96: kerk gesloten. Gezamenlijke dienst in Lucaskerk. Johanneskerk, Dreef 5, aanvang 11:00 uur: oecumenische dienst met Martinusparochie, voorgangers ds. S. van Megelen en pastor E. de Kever. Zie voor de laatste stand van zaken voor het bijwonen van de diensten in verband met de coronamaatregelen: www.pknbreda.nl/actueel/vieringen.

Locatie