Computerproblemen bespreken
Computerproblemen bespreken Foto: Harold de Vries

Computerclub BRAC

woensdag 29 maart 2023 19:00 t/m 22:00

Computerhulp nodig? Wordt dan lid van de Computerclub BRAC in Breda. Het grote voordeel is dan: het hele jaar helpen wij u bij alle computerproblemen. Wij komen iedere woensdagavond bij elkaar en luisteren naar de problemen waar onze leden tegen aanlopen! Dat vinden wij interessant! Loop eens vrijblijvend binnen op onze clubavond in De Poelewei. Het adres is: Mgr. De Vetstraat 2 in Breda. Vanaf 19.00 uur bent u van Harte welkom. Meer informatie? Neem dan contact op met Siem Mooren, tel. 076 5320863. Of stuur een Email naar: s.mooren2@kpnplanet.nl

Locatie