speenkruid
speenkruid Foto: Gerda Prins

Met natuurgids door het Voorbos

dinsdag 4 april 2023 13:30 t/m 15:30

Het Ulvenhoutse Voorbos is een Natura2000 gebied. Dat betekent dat het bos Europees gezien bijzondere natuurwaarden heeft die beschermd en versterkt moeten worden. Het is een moerasbos met een beek en kwelwater, waarin voornamelijk eiken en beuken groeien. Het publiek mag helaas niet komen waar het bijzondere knikkend nagelkruid en witte rapunzel staan. Ondanks dat blijft er genoeg te zien, zoals speenkruid, bosanemoon en dalkruid. Hiermee ervaar je dat de lente toch echt in begonnen is! Informatie: www.gildebaronie.nl/natuurwandelingen

Locatie