Speenkruid
Speenkruid Foto: Gerda Prins

Natuurwandeling Ulvenhoutse Voorbos met Gilde De Baronie

woensdag 28 februari 2024 13:30 tot 15:30

De natuurgids van Gilde De Baronie neemt je deze keer mee naar het Ulvenhoutse Voorbos. Het is een Natura 2000 gebied omdat het een bos met bijzondere natuurwaarden is, een echt oud eiken- en beukenbos, kenmerkend als moerasbos met beek en kwelwater. 

Om zijn rijke bosflora en de biodiversiteit te behouden wordt er momenteel gewerkt aan herstel van de waterstanden en het verbeteren van de kwelstroom. Daarnaast zijn er acties voor het reduceren van stikstof.

Kom mee, bekijk de flora en aanpassingswerkzaamheden. Je ziet tijdens de wandeling de eerste lentesignalen als speenkruid, bosanemoon en dalkruid.

‘Beschermen, benutten en beleven van de natuur’ is een slogan voor Staatsbosbeheer waar we graag bij aansluiten.

Kijk voor het vertrekpunt en overige informatie op www.gildebaronie.nl/natuurwandelingen