Afbeelding
Foto: charnchai saeheng

Het Sociaal Raadsliedenwerk blijft toch behouden voor Breda

Door: Michel Claessens Algemeen

BREDA - Begin september werd bekend dat het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) na 40 jaar mogelijk zou verdwijnen uit Breda. De reden daarvoor waren de aangekondigde bezuinigingen vanuit de gemeente Breda. Gisteren werd echter bekendgemaakt dat het SWR en de hulpverlening bij complexe schulden toch behouden blijven voor Breda.

Het Sociaal Raadsliedenwerk Breda (SRW) beantwoordt elk jaar zo’n 5.000 hulpvragen over het aanvragen van toeslagen en uitkeringen, kwijtschelden van (gemeentelijke) belastingen, het niet begrijpen van brieven en formulieren en problemen met instanties. Begin september luidde het IMW, waar SRW onderdeel van is, de noodklok dat deze hulp dreigt te verdwijnen door de plannen van de gemeente om te snijden in het aanbod van voorzieningen op het terrein van welzijn, armoedebestrijding en dienstverlening.

Het feit dat de SRW behouden blijft, is een grote opluchting voor Coen Michel, directeur-bestuurder van het IMW. “Vrij snel na ons signaal hebben we gemerkt dat de gemeente zelf ook in haar maag zat met deze kwestie. De afgelopen weken zijn we goed in contact gebleven met elkaar, en we zijn dankbaar dat de gemeente het alsnog mogelijk maakt dat we ons werk voor de meest kwetsbare inwoners van Breda kunnen voortzetten,” aldus Michel.

Michel vertelde erg blij te zijn met de constructieve samenwerking met de gemeente en de steunbetuigingen die hij deze maand heeft ontvangen van andere organisaties. “De steun van collega’s van partnerorganisaties heeft ons gesterkt en toont waardering voor het werk dat we doen voor onze cliënten,” vertelde Michel, “Maar het meest dankbaar zijn we natuurlijk dat we ons werk voor de meest kwetsbaren in onze samenleving voort kunnen zetten. Want er moet nog zoveel gebeuren op het gebied van bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Een deel van de mensen die in de problemen zitten, komt er nu eenmaal niet zonder professionele hulp uit.”