Afbeelding
Foto: mOOm photography

Provincie geeft startschot voor versnelling geothermie in Brabant

Door: Olaf Knook Algemeen

BREDA - Vrijdagmiddag is het actieplan ‘versnelling Geothermie’ ondertekend, waarmee een nieuwe samenwerking is gestart om geothermie in Brabant te versnellen. Provincie Noord-Brabant, de gemeente Breda en Energie Beheer Nederland (EBN) zetten zich in voor dit plan. Samen met andere gemeenten en organisaties willen zij de ontwikkeling van geothermie in de provincie stimuleren.

Geothermie maakt het mogelijk om woningen in Brabant op een duurzame manier te verwarmen. In het voorjaar van 2023 hebben de gemeenten Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Someren een intentieverklaring ondertekend om geothermie in Brabant te versnellen. Nu wordt deze intentie omgezet in een samenwerkingsovereenkomst, met als doel meer zekerheid te verkrijgen over kansrijke mogelijkheden voor geothermie in Brabant.

‘We zien degelijke potentie’

Hiermee kan een deel van de gebouwde omgeving, glastuinbouw en (lichte) industrie worden verduurzaamd. Jos van der Horst, gedeputeerde Energie van de Provincie, benadrukt dat geothermie een belangrijke bron van duurzame warmte kan zijn.

“De ontwikkeling van deze warmtebron vergt echter gedegen onderzoek en aanzienlijke tijd en middelen. Het financiële risico is vaak te groot om door slechts één partij te worden gedragen. Maar we zien wel degelijk potentie voor geothermie in Brabant. Het is daarom van belang om kansen te benutten en uitdagingen op te lossen. Dat moeten we samen doen.”

Aandachtspunten

De eerste onderzoeken vanuit het actieplan starten komend jaar. Aandachtspunten zijn het wegnemen van belemmeringen bij de Roerdalslenk, verbeteren van geologische data van de ondergrond, beheersen van financiële risico’s en benutten van kansen voor het verder verduurzamen van bestaande warmtenetten. Ook wordt het potentieel van ondiepe geothermie onderzocht.

Naast de eerder genoemde partijen zijn ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Aardyn, Eavor Europe, Glastuinbouw Nederland, het Ondernemersplatform Glastuinbouw ZO-NL, Ennatuurlijk, Ennatuurlijk Aardwarmte, Enpuls Warmte Infra en de vier Brabantse RES-regio’s betrokken bij het actieplan.