Afbeelding
Foto: Ennatuurlijk

Warmte van gezuiverd rioolwater blijkt niet bruikbaar voor stadsverwarming

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - Het is niet haalbaar om bij de stadsverwarming gebruik te maken van de warmte van gezuiverd rioolwater. Dat blijkt uit onderzoek. Om dit moment gebruikt het warmtenet in Breda de warmte die vrijkomt bij de verbranding van biomassa uit de Amercentrale. In een zoektocht naar alternatieven werd een onderzoek uitgevoerd bij de Rioolzuiveringsinstallatie RZWI.

Op dit moment gebruikt de stadsverwarming warmte die vrijkomt bij de verbranding van biomassa uit de Amercentrale in Geertruidenberg. De gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, warmtebedrijf Ennatuurlijk en ontwikkelaar GroenLeven wilden weten of de warmte van het gezuiverde rioolwater van de RWZI (in een energie-hub) geschikt kan worden gemaakt voor het warmtenet (stadsverwarming) van Breda en hebben dit laten onderzoeken.

Het antwoord dat uit dat onderzoek komt, is niet positief. Het is niet haalbaar om warmte van gezuiverd rioolwater te gebruiken voor de stadsverwarming. “Het gezuiverde rioolwater heeft een temperatuur gelegen tussen de 15 – 20o Celsius en moet, om te worden ingevoerd in het stadsverwarmingsnet, worden opgewaardeerd naar ten minste 90o Celsius. Uit de onderzoeken is gebleken dat dit technisch mogelijk is, maar dat daarvoor wel een forse hoeveelheid elektriciteit nodig is”, laat wethouder Peter Bakker weten. Het inkopen van die elektriciteit is erg duur. En het ter plekke opwekken van de elektriciteit zou alleen kunnen via een grote hoeveelheid zonnepanelen. Maar die wekken vooral energie op in de zomer, terwijl de elektriciteitsbehoefte van de energiehub juist met name in de winter ligt. Dan zou de energiehub dus bijdragen aan de netschaarste.

Om deze redenen is door de deelnemende partijen besloten om op dit moment geen energiehub te realiseren bij de RWZI. Mogelijk wordt er in de toekomst nog onderzocht of deze warmte voor andere doeleinden kan worden ingezet, hierover is op dit moment niet meer duidelijkheid te geven.