Afbeelding
Foto: Marieke Odekerkenn

Met speciale telling wil Breda dakloosheid in beeld krijgen

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - Breda wil meer inzicht in het aantal dak- en thuisloze mensen in de regio. Daarom vindt er binnenkort een speciale tellingsdag plaats. Het doel van de telling is om inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Alleen zo kan de gemeente een effectieve aanpak ontwikkelen voor het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid. 


Na de geslaagde ETHOS telling dak- en thuisloosheid vorig jaar in Noordoost-Brabant, doen dit jaar maar liefst 55 gemeenten uit zes regio’s mee aan de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Op 9 en 11 april brengen circa 370 organisaties in de regio’s Breda, Hart van Brabant, Holland Rijnland, Westelijke Mijnstreek, Gelderland-Zuid en West-Friesland dak- en thuisloze mensen in kaart.

De ETHOS telling is een ééndaagse telling in een gemeente of regio, een zogenoemde point-in-time-meting. Op 9 en 11 april brengen in de zes regio’s onder andere gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvangorganisaties, beschermd wonen en jeugdzorg organisaties, woningcorporaties, thuiszorg, maatschappelijk werk, scholen, kinderopvanglocaties en (jeugd)detentie (dreigend) dak- en thuisloze mensen in kaart. Juist die diversiteit leidt tot een vollediger beeld. Het doel is om inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Alleen zo kunnen gemeenten een effectieve aanpak ontwikkelen voor het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid.


“De afgelopen jaren hebben we geprobeerd een beeld te krijgen van het aantal mensen dat dak- of thuisloos is. Dat is echt heel lastig gebleken, want sommige mensen weten zich lange tijd te redden door op de bank bij verschillende vrienden te slapen of blijven buiten beeld omdat ze geen hulp vragen”, aldus wethouder Arnoud van Vliet (Wmo). “Door in onze regio zo veel mogelijk verschillende organisaties bij de telling te betrekken, hopen we iedereen die dak- of thuisloos is in beeld te krijgen. Dat helpt ons om een betere aanpak te realiseren die gericht is op het voorkomen en uitbannen van dak- en thuisloosheid.”

Onder de radar

“Bij de ETHOS telling wordt dakloosheid gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak onder de radar blijven”, vertelt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds. “Vorig jaar is in Nederland voor het eerst op deze manier geteld. In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren. Bijna een derde van de getelde volwassenen bleek vrouw. Bovendien verbleef de meerderheid niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen, maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan. Heel anders dus dan het stereotype beeld. Met deze bevindingen konden de deelnemende gemeenten gericht aan de slag gaan.”


De resultaten van de tweede ETHOS telling worden op 9 oktober 2024, een dag voor de Werelddaklozendag, gepresenteerd. De regio Breda waar wordt geteld bestaat uitde gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert.