Mechmoed el Achachi
Mechmoed el Achachi Foto: Edwin Wiekens info@photed.com

Column: ‘Energietransitie als oplossing voor het personeelstekort in de bouw en techniek?’

Door: Mechmoed el Achachi Column

BREDA - Ondernemers willen massaal verduurzamen nu de energiecrisis in volle gang is. Vanuit verschillende hoeken wordt dit toegejuicht, ook vanuit de Europese Unie. Vanaf begin 2023 kunnen bedrijven in de regio West-Noord-Brabant een beroep doen uit gelden vanuit het Just Transition Fund (JTF). Er komt 60 miljoen beschikbaar voor bedrijven die werken of bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. En dat is goed nieuws!

Met de gelden vanuit het Just Transition Fund gaan we ondernemers en opleiders stimuleren om gezamenlijk de stad Breda te verduurzamen. Hierbij worden twee sectoren cruciaal: de bouw en techniek. Sectoren waar het personeelstekort erg groot is. En laten dat nou net de sectoren zijn die een belangrijke rol spelen in de gezamenlijke verduurzaming. Immers, alles wat bedacht wordt moet ook gerealiseerd worden. Denk hierbij aan het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen of het vervangen van ramen en kozijnen. Er liggen dus meer dan voldoende kansen voor ondernemend Breda in de bouw en techniek. Maar waar haal je de juiste mensen vandaan?

De realisatie van verduurzaming is alleen haalbaar met voldoende vakbekwaam personeel. Wanneer we kijken naar de sectoren bouw en techniek zie ik een aantal mooie kansen. Ondernemers in deze sectoren hebben namelijk steeds vaker te maken met SROI afspraken. Dit is een contractvoorwaarde, die gesteld wordt bij het gunnen van een opdracht via een aanbesteding, over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de opkomst van SROI afspraken hebben we de laatste jaren volop ingezet op om- en bijscholing van mensen met een (korte) afstand tot de arbeidsmarkt, zij-instromers en leerlingen. Op deze manier zorgen we voor een nieuwe instroom van potentiële medewerkers. Een vorm van sociaal ondernemen waar zowel ondernemer, onderwijs en overheid profijt van heeft.

Het personeel is er dus wel, maar moet een kans krijgen. De ondernemer speelt hier een cruciale rol in. Als werkgeversadviseur stimuleer ik ondernemers om creatieve oplossingen te bedenken voor het personeelstekort. Zoek het eens buiten  de gebruikelijke paden van uitzendorganisaties of vacaturesites.

Een duurzame oplossing ligt vaak dichterbij dan je denkt.