Afbeelding
Foto: BredaVandaag

De begroting: Zo gaat Breda komend jaar 865 miljoen euro uitgeven

Door: Hanneke Marcelis Economie Uitgelicht

BREDA - Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de begroting van 2024 gepresenteerd. Het document laat zien hoe Breda komend jaar 865 miljoen euro uit gaat geven. Zo gaat er zo’n 5,6 miljoen euro naar de verbouwing van de Vrouwenopvang, gaat er extra geld naar de Grote Kerk en de komende 4 jaar investeert het college 46 miljoen euro extra in de ontwikkeling van ’t Zoet.

Breda heeft de financiële huishouding goed op orde. Met die boodschap kon wethouder van financiën Carla Kranenborg- van Eerd woensdag de begroting presenteren. Breda heeft vet op de botten om tegenvallers op te vangen, en kan de doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord uitvoeren. 

De plannen

Een greep uit te plannen. Er komt een ruim budget van 5 miljoen euro beschikbaar voor de startersleningen. “Dat potje is nu leeg, maar we willen op de lange termijn zorgen dat starters van de regeling gebruik kunnen maken. Dat doen we met dit bedrag”, legt wethouder Arjen van Drunen uit. 

Er gaat 5,6 miljoen naar de verbouwing van de Vrouwenopvang. De Vrouwenopvang van Safegroup is al tijden toe aan een verbouwing. Vrouwen en kinderen die op deze plek een veilige haven zoeken, horen in een prettige omgeving te verblijven, stelt het college. “Deze verbouwing gaan we starten.”

Er gaat extra geld naar de Grote Kerk. De gemeente trekt jaarlijks 150.000 euro extra uit voor het onderhoud van de Grote Kerk. Dat geld kan worden ingezet voor onderhoud, en zorgt ervoor dat de Grote Kerk gratis toegankelijk blijft. Ook komt er vanaf 2024 75.000 euro beschikbaar voor activiteiten en vanaf 2025 150.000 extra voor activiteiten. Dat bedrag moet eraan bijdragen dat de Grote Kerk ‘de huiskamer van de binnenstad’ wordt.

Er wordt 46 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van ‘t Zoet. In totaal investeert Breda in 2024 maar liefst 112,8 miljoen euro in de stad. Hieronder vallen naast ‘t Zoet onder andere grote ontwikkelingen zoals Centrum Oost, Nieuwe Mark, Havenkwartier - de Strip en de multifunctionele accommodatie in Bavel. Voor de periode tussen 2024-2027 zal er nog eens zo’n 424 miljoen euro geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van de stad.

Omdat de kosten voor leerlingenvervoer stijgen, stelt Breda in 2024 800.000 euro extra beschikbaar en vanaf 2025 600.000 euro. 

Verder investeert Breda in de ontwikkeling van een gamehub aan de Konijnenberg om zo het innovatiedistrict zichtbaar te maken in de stad. Gaat er 500.000 euro extra naar de strijd tegen ondermijning. Gaat de aflossingstermijn van de schuldsanering van 36 naar 18 maanden. Mensen in de schuldsanering betalen dan hetzelfde bedrag, maar voor een veel kortere periode. Ze krijgen dan sneller hun leven weer op orde. En samen met woningbouwcorporaties gaat Breda woningen verduurzamen op plekken waar koop- en huurwoningen naast en door elkaar staan. 

Lasten voor bewoners

De lokale lasten voor Bredanaars blijven grotendeels gelijk, op één punt na. De gemeente gaat door de nieuwe Cao de vuilnismannen en -vrouwen meer betalen. Dat maakt dat de totale kosten voor het afval ophalen flink stijgen en daarom gaat de afvalstoffenheffing gaat in 2024 éénmalig met 5% extra omhoog. De dienstverlening blijft verder op peil en ook het grofvuil ophalen blijft gratis. De parkeertarieven worden niet geïndexeerd; parkeren in Breda wordt in 2024 goedkoper.

Onzekere toekomst

Breda heeft de zaken dus financieel op orde. Ook voor 2025 is de begroting sluitend. Spannender wordt het wanneer het college vooruitblikt naar 2026 en 2027. Doordat het Rijk voornemens is om minder geld aan gemeenten te betalen, ontstaan er tekorten van miljoenen. Maar daarover worden ‘constructieve gesprekken gevoerd’, benadrukt de wethouder. De VNG gaf gemeenten juist het advies om voor 2026 en 2027 geen sluitende begrotingen te presenteren, maar om het Rijk juist te laten zien waar de gaten vallen. Breda hoopt, net als vele andere gemeenten, dat het Rijk nog over de brug zal komen met meer geld waardoor de verwachte tekorten van 2026 en 2027 uiteindelijk niet zullen ontstaan.

De begroting
De begroting is definitief als de gemeenteraad instemt. De begroting staat op www.hetgeldvanbreda.nl. Wethouder Kranenborg- van Eerd benadrukt dat de gemeente Breda de afgelopen jaren fors heeft ingezet op de leesbaarheid van de begroting. “Dat heeft het document veel goed gedaan. Het is leesbaarder geschreven, en de vele infographics maken de begroting beter inzichtelijk voor iedereen die hem leest.”