Logo bredavandaag.nl

MEE West-Brabant: versterking bij werken met een beperking

  Advertorial

(advertorial) - Arbeidsparticipatie gaat over het hebben van werk voor alle mensen, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het vinden en behouden van passend werk vraagt ook om werkgevers die sociaal willen en kunnen ondernemen. En de rol die nodig is om de belangen van werkgever en werknemer dichter bij elkaar te brengen.

Om arbeidsparticipatie te stimuleren heeft de overheid de zogenaamde ‘125.000 banen’  ingezet. Een banenafspraak voor overheid en bedrijfsleven met als doel zo veel mogelijk banen voor arbeidsbeperkten realiseren. Een opdracht die de nodige expertise vraagt om werknemers en werkgevers te verbinden en te ondersteunen in dit traject.


Hoe?
MEE vult die ondersteuning in als de partner van werkgevers, UWV, gemeenten én werkzoekenden met een beperking. “We zien ons dan ook als een verbinder in dit geheel, waarbij  onze expertise een centrale rol inneemt”, vertelt Kathy Arends, manager arbeidsparticipatie van MEE.

“Werkgevers bieden we kennis en training over hoe om te gaan met mensen met een beperking, laten zien hoe de wet- en regelgeving in elkaar zit, we delen met hen het werk op in taken in plaats van een volledige baan en benoemen de mogelijkheden van het werken volgens het zogenaamde social return”, vertelt Arends.  “Samen komen tot duurzame arbeidsplaatsing met verhoogde productiviteit en het label van social ondernemer.”

Beste baan
Werkzoekenden, veelal kandidaten die via UWV en gemeente bij MEE komen, worden door specialisten van MEE begeleid bij het vinden van de beste baan. “Hiervoor is het van belang om de kennis en mogelijkheden van de kandidaat in beeld te brengen en een eigen sociaal netwerk te creëren.”

“Onze ervaring leert dat voor het behouden van een baan het belangrijk is dat onze arbeidsconsulenten aandacht hebben voor alle levensdomeinen van de kandidaten”, licht Arends toe. “Problemen in privésfeer kunnen effect hebben op de werkvloer. Voor mensen met een beperking blijkt dat vaak een lastige dobber. Dus kennis hoe deze balans te houden, leidt tot een realistisch verwachtingspatroon bij de werkgever.”

Uiteraard hecht MEE West-Brabant er groot belang aan om ook in eigen organisatie werknemers met en zonder beperking in dienst te hebben. “In samenwerking met UWV en een opleidingsinstituut bieden we onder andere mensen een leer-werktraject en een werkplek aan om opgeleid te worden tot medewerker binnendienst. Tevens zetten we ervaringsdeskundigen in bij diverse afdelingen in de organisatie met als doel waardevolle en duurzame arbeidsrelaties aan te gaan.”

Meer informatie over dit onderwerp
Bel naar 076-5223090 of kijk op www.meewestbrabant.nl
MEE West-Brabant
Regiokantoor Heerbaan 100 Breda

Elke donderdagochtend is er een open inloop op de Heerbaan. Informeer bij MEE West-Brabant naar de tijden.

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief