Foto: Sanne Bas

Beroepsopleider van de regio zoekt actief samenwerkingen voor en met bedrijfsleven

  Advertorial

(advertorial) - De meeste mensen kennen Curio misschien als aanbieder van (v)mbo-opleidingen in de regio. Maar naast het opleiden van jongeren, is Curio er ook voor volwassenen die zich hun leven lang willen blijven ontwikkelen. Daarnaast zoekt Curio de intensieve samenwerking op met bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Zo zorgt ze voor passende leerwerktrajecten voor bedrijven, individuen en specifieke doelgroepen.  


Sommige bedrijven willen graag hun personeel bij- of omscholen, maar weten niet helemaal hoe. Met hun (hulp)vraag kunnen zij bij Curio terecht. “Personeel is het visitekaartje van een bedrijf. Daarom is het belangrijk dat personeel zich een leven lang blijft ontwikkelen. Investeer je in hen, dan investeer je in het bedrijf. Een goed voorbeeld daarvan is het opleidingstraject bij installatiebedrijf Kemkens. Daar hebben we recent een maatwerktraject opgestart. Zij willen hun medewerkers inhoudelijk bijscholen tot ‘vakvolwassen’ monteur. Maar hen tegelijkertijd ook bewuster maken van en het belang laten zien van klantvriendelijkheid en zelfstandig werken.”, aldus Ivo van Opbergen, accountmanager bedrijfsopleidingen van Curio. 

Om- en bijscholing
Curio houdt zich ook bezig met het om- of bijscholen van werkenden. Zo wordt er bijvoorbeeld vanuit ‘NL leert door’ en Brabant leert’ een breed opleidingsaanbod aangeboden voor korte trainingen en cursussen. “Veel mensen denken na of het werk dat zij doen nog bij hen past. Door een opleidingstraject te volgen kunnen ze bijblijven, kennis up-to-date houden of zich in een heel andere richting laten omscholen en gaan werken”, aldus Ivo.

Zij-instromers
“Daarnaast verbinden wij partijen, vanuit de triple helix (overheid, ondernemers, onderwijs), die elkaar misschien niet zo gemakkelijk kunnen vinden. Zij hebben vaak wel een gedeeld belang.” Daarmee doelt Ivo op het samenbrengen van mensen met bijvoorbeeld afstand tot de arbeidsmarkt of anderstaligen. “Door hen een talencursus of (om)scholingstraject aan te bieden, worden zij interessant voor bedrijven die op zoek zijn naar passend personeel. De bedrijven zorgen voor de leerwerkplekken. Door onze nauwe contacten met het UWV en Werkgeversservicepunten van de gemeenten kunnen hierdoor juiste matches worden gemaakt.”

Samenwerkingen
Om zoveel mogelijk voor zowel individuen als bedrijven te kunnen betekenen, gaat Curio dus samenwerkingen met ondernemers, onderwijs en overheid (3O’s) aan. “Hierdoor staan we midden in de maatschappij. Zo kunnen we bedrijven en het individu, werkend of werkzoekend, beter helpen. Dat is ons hoofddoel! Zeker gelet op de huidige arbeidsmarktkrapte is samenwerking essentieel”

Het helpen van bedrijven en personeel doet Curio door middel van maatwerk opleidingstrajecten, van intake, opleiding tot eindtoetsing. Ook biedt Curio in samenspraak met ondernemers en overheid verschillende initiatieven die in- en doorstroom op de arbeidsmarkt bevorderen. 

Traject Zorgkracht en de Horeca & Hospitality academie
Naast het al eerder genoemde voorbeeld van Kemkens, benoemt Ivo nog een paar voorbeelden van intensieve samenwerkingen tussen de 3 O’s. Eén van die initiatieven is het opleidingstraject ‘Zorgkracht’. “Dit is een verkorte opleiding voor werken in de sector zorg & welzijn. Het is bedoeld voor mensen die nog niets weten over deze sector, maar wel de wens hebben om hierin te werken”, aldus Ivo. “Er is in de sector zorg & welzijn heel veel vraag naar personeel, maar waar dit personeel vandaan gehaald moet worden is voor veel organisaties een grote opgave. Omdat wij hierbij nauw samenwerken met verschillende zorginstellingen, de gemeenten en het UWV, lukt het ons in gezamenlijkheid vaak wél om werkzoekenden te koppelen aan bedrijven. Zo bieden we ze een opstap binnen deze sector.” Zorgkracht is daar een goed voorbeeld van.

Positieve reacties
Dat de werkwijze van Curio een succesformule is, bewijzen de reacties van zowel bedrijven als deelnemers. “Onlangs hebben 22 deelnemers het opleidingstraject met succes afgerond en hun certificaat behaald. Zij zijn inmiddels ingestroomd ergens in de zorg of volgen momenteel een vervolgopleiding in die sector.” Toen Ivo onlangs op LinkedIn 22 blije gezichten zag van studenten die via Zorgkracht hun certificaat ontvingen, bekroop hem een gevoel van trots.

 “Maar ook van bedrijven krijgen we terug dat ze heel blij zijn dat we met ze meedenken in mogelijkheden en in gezamenlijkheid komen tot het meest passende opleidingstraject”, aldus Ivo.   “Daar doe je het natuurlijk allemaal voor. Er zijn zoveel vacatures, maar het blijft voor bedrijven toch vaak lastig om de match te maken. Ik ben blij dat wij trajecten kunnen aanbieden waardoor dit veel gemakkelijker gaat.”

Een ander voorbeeld is de Horeca & Hospitality Academie. Curio heeft deze samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN), gemeente Breda en het Werkgeversservicepunt op- en ingericht. Hier worden in eerste instantie korte opleidingstrajecten verzorgd voor nieuw én bestaand personeel. Daarnaast zijn er de wat langere opleidingstrajecten kok en assistent keuken. Met deze uitgebreide ‘menukaart’ aan opleidingen en cursussen kan op korte termijn invulling worden gegeven aan het personeelstekort in de horeca.. 

Marijn van Dijke, voorzitter KHN regio Breda is er blij mee: “Veel initiatieven voor bijscholing verdwenen als gevolg van lockdowns. De motivatie bij de initiatiefnemers zag je vaak verdwijnen. Deze samenwerking laat zien dat het ook anders kan. En het is ook hard nodig. De horeca draait op volle toeren, maar wordt nu weer beperkt door te weinig gekwalificeerd personeel. Door samen te werken met de gemeente en Curio gaan we ze helpen bij de oplossing.”

Meer informatie over Leven Lang Ontwikkelen en maatwerk opleidingstrajecten voor bedrijven bij Curio is te vinden op https://www.curio.nl/leven-lang-ontwikkelen/bedrijfsopleidingen/