Foto: Maxim Hopman

Sterk toenemend aantal boetes onder scooterrijders

  Advertorial

(Advertorial) - Wanneer je als bestuurder deel gaat uitmaken van het verkeer spreekt het voor zich dat er bepaalde belangrijke regels of voorschriften bestaan waar je, je aan dient te houden. Het niet naleven van deze regels kan in de praktijk leiden tot aanzienlijke boetes. Ondanks het feit dat bepaalde boetes door de jaren heen aanzienlijk zijn verhoogd blijken menig aantal bestuurders in de praktijk nog altijd hardleers. Het aantal boetes welke worden uitgeschreven neemt dan ook stelselmatig toe.


Dit is overigens niet alleen bij autobestuurders, maar ook bij scooterrijders. Voor deze laatste groep geldt zelfs dat er sprake is van een explosieve stijging. Dit onder meer voor rijden zonder helm. 

Sterke toename van het aantal boetes
In het jaar 2021 was er sprake van zomaar even 17.000 boetes voor rijden zonder helm. Deze boetes werden uitgeschreven aan bestuurders van motoren, maar ook van brommers, scooters evenals aan mensen die gebruik maakten van een zogenaamde speed-pedelec. Het aantal van 17.000 boetes was een significante stijging van 6 procent in vergelijking met twee jaar geleden. Dat er nog steeds zoveel bestuurders van de eerder aangehaalde vervoersmiddelen voor kiezen om te rijden zonder helm is zeer opmerkelijk te noemen. Het is immers algemeen bekend dat de kans op een aanzienlijk (hoofd)letsel heel wat groter is wanneer er wordt gereden zonder passende bescherming. Bovendien zijn ook de boetes die hiervoor worden uitgereikt niet bepaald goedkoop.

Wettelijke verplichting
Voor een bestuurder van een motor of een brommer geldt dat er een algemene verplichting geldt voor het dragen van een helm. Voor bestuurders van snorfietsen of scooters is dat niet zo. Dit tenzij men ervoor kiest om met het vervoermiddel op de weg te rijden. Vanaf het najaar van 2022 of 1 januari 2023 komt hier verandering in. Vanaf dat ogenblik is het voor bestuurders van scooters verplicht om in alle omstandigheden een helm te dragen. Dit dus ook wanneer ze gewoon op het fietspad rijden. Voor mensen die zich verplaatsen met een elektrische fiets is er op moment van schrijven nog geen sprake van een wettelijke verplichting voor het dragen van een helm.

70% minder kans op een ernstig hoofdletsel
Diverse onderzoeken hebben door de jaren heen aangetoond dat het dragen van een helm het risico op een ernstig evenals op een dodelijk letsel significant kan reduceren. Het risico op een ernstig hoofdletsel zou bijvoorbeeld met maar liefst 70 procent kunnen worden teruggeschroefd. Voor een dodelijk hoofdletsel geldt dat het risico met 40% kan worden verlaagd.

Ook beperkte kennis leidt vaak tot vervelende boetes
Opmerkelijk, de boetes die worden uitgeschreven zijn lang niet altijd het gevolg van bewuste nalatigheid van de bestuurder. In de praktijk kan er dan ook worden vastgesteld dat verschillende boetes die worden uitgeschreven het gevolg zijn van een gebrek aan kennis. Het komt bijvoorbeeld nog ontzettend vaak voor dat er moet worden vastgesteld dat mensen rijden met een los kin-bandje. Dit wordt gewoon aanzien als rijden zonder helm. Ook hiervoor kan je dus een boete krijgen.

Tijdens een controle blijkt dat heel wat bestuurders zich van bovenstaande niet bewust zijn. Nochtans zou dat wel moeten wanneer de geldende theorie op een correcte manier is geleerd. Bij veel mensen blijkt dit helaas niet het geval te zijn. Het volgen van een scooter theorie cursus in Breda zou voor deze bestuurders dan ook geen overbodige luxe kunnen zijn. Je kennis even opnieuw opfrissen door middel van een dergelijke cursus kan ervoor zorgen dat je, je (terug) optimaal bewust bent van alle door de Rijksoverheid opgestelde eisen waaraan moet worden voldaan in het verkeer. Het spreekt voor zich dat dit bestuurders van onder meer scooters in de praktijk heel wat vervelende boetes kan besparen.