Basisschool de Zandberg krijgt tijdelijke uitbreiding

Algemeen

ZANDBERG - Basisschool De Zandberg aan krijgt volgend schooljaar tijdelijk extra uitbreiding van drie onderwijsruimtes en ruimte voor buitenschoolse opvang. Hiermee heeft de school aan de Zandberglaan voldoende ruimte totdat permanente uitbreiding is gerealiseerd in 2012.

Wethouder Boelema: “Ik ben blij dat we werkende ouders kunnen helpen met extra ruimte voor buitenschoolse opvang”.

In april reserveerde de raad 4 miljoen euro voor voorzieningen in de kinderopvang en buitenschoolse opvang binnen het primair onderwijs. Hiermee faciliteert de gemeente scholen en kinderopvangaanbieders in het realiseren van de voorzieningen. Daarmee komt de gemeente de schoolbesturen tegemoet in de verplichting om sinds 2007 buitenschoolse opvang te organiseren wanneer ouders daar om vragen.

De permanente uitbreiding van de Zandbergschool wordt bekeken met andere partijen. de gemeente onderzoekt of het mogelijk is een ’multifunctioneel Zandbergplein’ te ontwikkelen waar diverse instellingen op onder andere het gebied van onderwijs, opvang en sociaal culturele vorming bij elkaar komen.