De vlag mag uit

HOGE VUGHT – 92 procent van de vmbo-leerlingen aan het Newman College is geslaagd.


De leerlingen die gebeld zijn, zijn gezakt en de leerlingen die niet gebeld zijn, komen naar school om de cijferlijsten te bekijken. Daar feliciteren en omhelzen zij elkaar.

Ook Samira (17) checkt of ze wel echt geslaagd is. “Vooral de laatste minuten was ik heel bang dat de telefoon zou gaan, maar gelukkig was dat niet zo. Vorig jaar was ik gezakt, dus ik voelde nu nog meer druk.”

Harold (16) zat eveneens vol spanning bij de telefoon. “Eigenlijk had ik ook wel verwacht dat ik zou slagen, maar toch was ik zenuwachtig.”

Volgens decaan Anja van Gool-Bolder was dit weer een goed jaar. “Er zijn maar twee leerlingen definitief gezakt, vier doen er een herkansing” , vertelt ze als ze de uitgelaten leerlingen een vlag met de naam van de school overhandigt.