Avans Hogescholen in Breda
Avans Hogescholen in Breda

Avans hogeschool draait duimschroeven aan

Algemeen

SPORTPARK – Avans vaart vanaf 2011 een andere koers. De hogeschool met afdelingen in Breda, Den Bosch en Tilburg zet in de toekomst in op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. “Dat wordt even schrikken voor de studenten.”

Een de zaken die de hogeschool onder de loep neemt is het opschroeven van het aantal verplicht te scoren studiepunten in het propedeuse jaar. Maximaal kunnen studenten 60 punten behalen. Nu mogen eerstejaars in sommige gevallen met 35 punten doorstromen naar het tweede jaar. Straks gaat de lat omhoog naar een minimum van 48, zo laat Avans weten.

In het meerjarenplan van 2007-2010 ging Avans uit van het behalen van meer studenten. In het nog te presenteren beleidsplanplan 2011-2014 verlegt de hogeschool de focus van kwantiteit naar kwaliteit. Daarmee wil Avans onder andere de uitval onder studenten verminderen en de resultaten verbeteren.

“Het nieuwe meerjarenplan wordt afgerond in december. Daarin fixeren we ons niet meer op de groei. Dat wil niet zeggen dat we stoppen met het binnenhalen van studenten, maar kwantiteit is geen speerpunt meer”, zegt een woordvoerder.

Volgens de hogeschool heeft het verleggen van de focus niets van doen met de krappe huisvesting waar de opleiding al jaren mee kampt. “Dat is geen reden, want dat zien we als een apart hoofdstuk. Het is er gewoon tijd voor”, aldus de woordvoerder.

Avans wil met de maatregelen, waarvan ze inhoudelijk nog niet veel kwijt wil, het niveau van de opleiding verbeteren. “De norm van alle opleidingen binnen Avans moet omhoog. We moeten nog een aantal zaken bekijken hoe we daar precies invulling aan gaan geven”, meent de woordvoerder.