foto Fieke van Doremalen
foto Fieke van Doremalen

WonenBreburg wil sloop flats de Zaart doorvoeren

Algemeen

BOEIMEER – WonenBreburg blijft bij haar besluit om de 48 huurwoningen in de drie flats aan de Zaart te slopen. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat de woningbouwvereniging donderdag 21 oktober aan de bewonerscommissie presenteerde.

De bewoners en politici hebben nu zes weken de tijd om een reactie te geven. In overgrote meerderheid zijn zij het oneens met de sloop. “WonenBreburg doet alsof er wordt geluisterd naar de mening van bewoners maar ze leggen alles naast zich neer”, volgens Anneke Baardman, voorzitter van de huurderscommissie.

Baardman vindt het raar dat de flats weg moeten. “WonenBreburg verschuilt zich achter de GWI-afspraken die moeten zorgen voor voldoende woningen voor ouderen in de wijk. Maar zeventig procent van de mensen die ze nu uit huis willen zetten ís senior!”

Vanuit de politiek krijgen de bewoners steun van de SP-fractie. “Het haalbaarheidsonderzoek is overduidelijk met oogkleppen op geschreven richting slechts één mogelijke conclusie: slopen”, denkt Bas Maes, commissielid voor de SP.

Maes heeft vertrouwen in wethouder Bob Bergkamp, die eerder aangaf tegen de sloop van de drie flats te zijn. “De politiek en de corporaties hebben elkaar in deze tijden van crisis heel hard nodig”, volgens Maes. “Wij kennen de wethouder als een man van zijn woord en WonenBreburg wil de goede relatie met de gemeente vast niet op het spel zetten.”

Komende week gaat Baardman proberen om met wethouder Bergkamp rond de tafel zitten om te overleggen over een officiële reactie richting WonenBreburg en de mogelijkheden voor juridische stappen. Ze vindt het een oneerlijke verhouding. “Aan het haalbaarheidsonderzoek is meer dan anderhalf jaar gewerkt, wij krijgen zes weken om te reageren.