Meer geld voor bijzondere buurtpreventie Breda

BREDA - Drie ideeën die zorgen voor betere veiligheid in de Bredase Buurtpreventieprojecten mogen begin februari €5000 euro verdelen. Voor nog eens drie projecten ligt hetzelfde bedrag eind 2014 klaar.


De vijfduizend euro extra komt uit de prijs die Breda en Surplus Welzijn hebben ontvangen vanwege de nominatie van Buurtpreventie Breda voor de landelijke Hein Roethofprijs. In totaal is hierdoor € 10.000 beschikbaar voor bijzondere bewonersinitiatieven die de veiligheid in buurtpreventiegebieden bevorderen.

Initiatieven kunnen vóór 31 januari 2014 worden ingediend bij Buurtpreventie Breda. Een jury beslist eind februari welke drie initiatieven de € 5.000 mogen verdelen.

Op 28 oktober jongstleden reikte staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in de Nieuwe Kerk in Den Haag de jaarlijkse Hein Roethofprijs van € 20.000 uit. Het project Buurtpreventie Breda was één van de vijf genomineerde landelijke projecten die een nominatieprijs van € 5.000 ontving.

Buurtpreventie Breda is een initiatief van de Gemeente Breda en is bedoeld om criminaliteit in buurten terug te dringen en de leefbaarheid te vergroten. Bij buurtpreventie werken buurtbewoners nauw samen met de gemeente, de politie, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en de wijk- en dorpsraden. Buurtbewoners kunnen helpen door waakzaam te zijn en onveilige situaties te melden, zodat inbrekers en vernielers minder kans krijgen om hun slag te slaan.