Logo bredavandaag.nl
Amphia Molengracht. foto Hinke Rutten
Amphia Molengracht. foto Hinke Rutten

Amphia moet aan kant gezette cardiothoracaal chirurg vier ton betalen

BREDA - Het Amphia Ziekenhuis is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot het betalen van vierhonderdduizend euro aan een cardiothoracaal chirurg die in 2013 door het ziekenhuis aan de kant werd gezet. De man vroeg aan de rechter meer dan een miljoen.


Het bedrag geldt als een voorschot op de schadevergoeding wegens inkomensschade. Later deze maand mag de chirurg tijdens een zitting aangeven wat zijn onderbouwing is voor zijn eis, waardoor de uitkering nog kan oplopen. Het ziekenhuis moet ook de proceskosten vergoeden.

De man werkte al sinds 1998 op de afdeling waar complexe long-, hart- en aorta-operaties worden uitgevoerd. Hij deed dat al die tijd zonder een schriftelijke toelatingsovereenkomst, iets dat met goedkeuring en medeweten van de Raad van Bestuur gebeurde, concludeerde de rechter.

Het conflict tussen de chirurg en het Amphia gaat terug tot 2012. In dat jaar kwam de chirurg vervolgens in conflict met drie maatschappen binnen het ziekenhuis nadat hij bij een operatie wegliep, terwijl de patiënt al onder narcose was en hij al de checklist voor de operatie had uitgevoerd. ”Kort hierna is hij terug gekomen, maar was gezien zijn emotionele toestand niet meer in staat om te opereren.

...

heeft zijn operatie overgenomen, dit na overleg met hem”, blijkt uit een tijdens de zitting besproken verslag.

Op dit incident volgde een gesprek tussen een afvaardiging van de maatschappen CTC en anesthesiologie. “Dit incident was voor hen de druppel die de emmer deed overlopen”, zo blijkt uit het besproken verslag. Toch werd door de maatschappen niet het vertrouwen opgezegd. Er volgde nog wel een gesprek tussen de cardiologen en de anesthesisten en de chirurg. Daarin werd het gebrek aan vertrouwen aan de orde gesteld.

Volgend op deze gesprekken en onderzoek naar ingrepen van de chirurg besloot het ziekenhuis dat de man weer aan de slag mocht. “Wel is een uitgebreider onderzoek naar de zwaarte van de ingrepen van andere cardiothoracale chirurgen gaande om te vergelijken hoe de resultaten zijn van de andere cardiothoracale chirurgen bij deze categorie patiënten. Als dit onderzoek afgerond is zullen we u hierover nader berichten”, schrijft het ziekenhuis aan de man.

Op 3 december 2012 komt er een lijst met acht operaties bij de Raad van Bestuur waarin een probleem ontstaan zou zijn. Vanaf dat moment volgt er een juridisch spel tussen de man en het ziekenhuis. Begin 2013 escaleert de zaak en wordt de chirurg verweten veel complicaties te hebben veroorzaakt en technisch niet goed te functioneren. Ook zijn gedrag zou te wensen over laten. De chirurg wil een onafhankelijk deskundige die beoordeelt of hij functioneert. Ook zijn advocaat herhaalt dat later dat jaar, als het ziekenhuis aangeeft de man aan de kant te willen zetten.

Die deskundige komt er niet, de brief waarin de toelatingsovereenkomst wordt opgezegd tussen de chirurg en het ziekenhuis wel, in september 2013. Daarop wordt hij ook door zijn compagnons uit het maatschap CTC gezet.

Nadat ook de inspectie zich uitsprak over het werk van de man, en concludeerde dat door tegenstrijdigheden niet te concluderen was op het werk van de chirurg voldoende was, verzocht de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) een deskundige aan te wijzen.

Die onderzoekt een aantal operaties en komt tot een voor de chirurg positieve conclusie. “Op de vraag of naar mijn deskundig oordeel de heer

...

de betreffende medische handelingen vakkundig heeft uitgevoerd naar maatstaven van hetgeen van een redelijk bekwaam cardiothoracaal chirurg mocht worden verwacht, gebaseerd op de stand der wetenschap van dat moment, antwoord ik: Ja, dat heeft hij. (…)”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief