Logo bredavandaag.nl

Maatschappelijk Betrokken Onderwijs moet stages stimuleren

BREDA - Het afschaffen van de verplichte maatschappelijke stage voor middelbare scholieren heeft in Breda geleid tot oprichting van Maatschappelijk Betrokken Onderwijs.  Daarmee wil Breda een vervolg geven aan maatschappelijk stages voor scholieren.                            


Binnen Maatschappelijk Betrokken Onderwijs werken gemeente, Breda Actief en schoolbesturen samen. Wethouder Miriam Haagh (PvdA, onderwijs) informeerde deze week de Bredase gemeenteraad over wat zij het Bredase model noemt. Het plan kwam tot stand op basis van gesprekken met scholen en leerlingen over de maatschappelijke stages. “De ervaringen van de leerlingen die de afgelopen jaren stages hebben gelopen zorgen ervoor dat alle betrokken partners graag en doorstart zien.”

“In het Bredase model staat de leerling centraal en wordt uitgegaan van de behoefte en interesse van de scholieren en aansluiting op het schoolprogramma”, aldus Haagh in een brief aan de raad.

In het Bredase model gaat Breda Actief fungeren als makelaar. Daarnaast komt er een online- en offlineplatform om scholen, leerlingen en stageplaatsen aan elkaar te verbinden. “Het doel is om met het model het netwerk rondom maatschappelijk betrokken onderwijs te versterken en leerlingen in het voortgezet onderwijs te motiveren en inspireren om maatschappelijk actief te zijn en te blijven”, meldt Haagh aan de gemeenteraad.

Wat een maatschappelijke stage inhoudt, kan sterk verschillen. “Hoe een individuele school dat invult, is heel divers als gevolg van de brede insteek van de maatschappelijke stages en het thema maatschappelijk betrokken onderwijs”, aldus de woordvoerder in een toelichting.

De Gemeente Breda heeft dit jaar  € 100.000 vrijgemaakt voor ondersteuning. Scholen die meedoen zetten ook ‘budget’ in in de vorm van personeel en materieel.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief