foto Serge Mouthaan
foto Serge Mouthaan

Nieuwe beheerconstructie en depotvoorziening Bredase Musea

BREDA – Er komt vanaf 1 januari 2017 een nieuwe beheerconstructie voor de Bredase musea. Dat is besloten door het college van burgemeester en wethouders. Vanaf begin volgend jaar gaan MOTI en het Breda’s Museum op in Stichting Stedelijk Museum Breda.


Daarnaast wordt er nog gezocht naar een nieuwe en geschikte depotvoorziening. Op dit moment ligt een deel van de collectie in De Parade, maar dat gebouw moet op 1 december 2017 leeg zijn. Het wordt op de markt gebracht. Een ander deel ligt op de Slingerweg, maar die locatie is niet geschikt voor alle collecties. De gemeente geeft de voorkeur aan een nieuw, gezamenlijk depot.

De realisatie van de nieuwbouwlocatie neemt echter tijd in beslag en dus wordt er gezocht naar een tijdelijk depot. De kosten voor het nog te bouwen nieuwe depot worden geraamd op €714.000.

De nieuwe constructie is onderdeel van het plan de musea zelfstandiger te maken. De gemeente houdt, net als in de huidige situatie, de verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid voor goede huisvestiging en professioneel collectiebeheer.

De Stichting Stedelijk Museum Breda draagt grotendeels zorg voor het operationele beheer. Tevens is op hoofdlijnen een voorstel voor huisvesting van de collecties uitgewerkt met het oog op de herbestemming van het pand aan De Parade eind 2017.

“Uit een waardering van de collecties blijkt dat we in Breda over een waardevolle verzameling beschikken waar we met recht trots op mogen zijn en die als prachtige basis kan dienen voor de ‘collectie Breda’”, aldus wethouder van Cultuur, Marianne de Bie. “Reden te meer om te kiezen voor een zorgvuldige, solide en veilige wijze van beheer en huisvesting van dit stedelijk erfgoed, zodat de collecties ook voor de toekomstige generaties beschikbaar blijven.”

Na overleg met de collectie-eigenaren is er besloten om het beheer van hun stukken door de gemeente te laten doen. Dit omdat zij veel waarde hechten aan de relaties met de gemeente als het gaar om zorgvuldig beheer en het laten zien van de collectie.