Wendy Harman/Flickr.com

Actieplan Woonstart: meer kansen voor iedereen op de woningmarkt

BREDA - De gemeente Breda wil meer inwoners aan betaalbare huurwoningen helpen door middel van het Actieplan Woonstart.


De kern van Actieplan Woonstart is dat alleenreizende vluchtelingen met een verblijfsvergunning tijdelijk huisvesting krijgen in kleine woonruimtes, zoals op kamers of bij gastgezinnen.

“We maken het nu mogelijk dat statushouders tijdelijk in kleine woonruimte gaan wonen, zodat goedkope huurwoningen beschikbaar blijven voor anderen die een woning nodig hebben”, aldus Patrick van Lunteren, wethouder wonen, in het persbericht.

Om duurdere huurwoningen via woningdelen aan alleenstaande statushouders te verhuren kunnen woningcorporaties versneld een vergunning te krijgen. Ook wil de gemeente de omwonenden zo veel mogelijk betrekken door ze bijvoorbeeld een rol als buddy te geven.

Er mag maximaal 20% van de betaalbare huurwoningen per wooncomplex of straat toegewezen worden aan statushouders. Alleenreizende minderjarige statushouders en statushouders tussen de 18 en 23 jaar die willen studeren krijgen tussen januari en juli voorrang op studentenkamers bij Alleewonen. In een studentencomplex komt maximaal 10% van de kamers hiervoor in aanmerking.

Ook wordt er tijdelijk onroerend goed beschikbaar gesteld voor de huisvesting van alleenstaande statushouders en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. Op deze manier kunnen deze mensen een leven opbouwen en op zoek gaan naar een permanente woonplek.