Logo bredavandaag.nl

Bezwaarmakers Koetshuis gaan in hoger beroep: "Verkrachten van de democratie"

BAVEL - Bezorgde omwonenden van het Koetshuis in Bavel zetten hun strijd tegen de komst van 46 vluchtelingen voort. Ze gaan in beroep tegen de uitspraak van de bezwarencommissie, die de meeste van hun bezwaren niet in behandeling nam.  


De betrokken omwonenden zijn het ‘volstrekt oneens’ met de gang van zaken omtrent de uitspraak. “De belangen van de bewoners worden totaal genegeerd”, aldus Addie Schiphorst. Hij benadrukt dat 21 van de 23 bezwaren niet-ontvankelijk verklaard zijn, omdat de indieners meer dan 200 meter van het Koetshuis wonen.

De bezwaarmakers vinden dit niet kunnen. “We worden door de gemeente uitgenodigd om te praten. Tijdens twee zittingen zijn we gehoord, maar hier wordt vervolgens niks mee gedaan”, aldus de verbaasde Schiphorst. “Dit is het verkrachten van de democratie. Daarom gaan we in hoger beroep.”

In november vorig jaar kocht de gemeente het pand aan de Seminarieweg voor 875.000 euro. In zijn nieuwe functie moet het Koetshuis dienen voor de huisvesting van 46 statushouders. Het gaat om vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de leeftijd tot 27 jaar en wachtend op gezinshereniging.

De bezwaarmakers vrezen voor overlast door de komst van de statushouders naar het Koetshuis. Het verweer luidt dat het een wettelijke taak is om statushouders te huisvesten. Daarnaast geeft het college aan dat de opvang van asielzoekers in De Boschpoort en statushouders aan de Eglantier in Prinsenbeek tot op heden nog niet heeft geleid tot enige vorm van overlast.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief