Logo bredavandaag.nl
Wijnand Nijs

Bruine bladeren teken vroege herfst? Nee het zijn de motten

BREDA - Het zijn zware tijden voor de Bredase kastanjepopulatie. Van de ongeveer 3000 paardekastanjes in de stad is het overgrootste deel aangetast door de kastanjebloedingsziekte, zoals eerder gemeld. En dan slaat ook nog eens de mot toe.


Om precies te zijn: de kastanjemineermot. Bijna alle paardenkastanjes in de stad hebben er last van. De oorzaak van de massale motoverlast? De warme vochtige maanden aan het begin van de zomer vormen gunstige omstandigheden voor de mineermot, waardoor hij dit jaar extra actief is.

“De larve van dit motje vreet het bladgroen weg waardoor het blad vervroegd afsterft maar nog wel aan de bomen blijft hangen. Dit zijn de bruine bladeren die je nu veel aan de kastanjebomen ziet hangen”, geeft de woordvoerder van de gemeente aan.

Een geruststellende gedachte: de mineermot is niet levensbedreigend voor de meeste bomen. “Wel kan een boom hierdoor extra verzwakken. De larven die nu het bladgroen opvreten laten zich later in het afgevallen blad vallen en gaan verpoppen. In het afgevallen blad overwinteren ze om in het voorjaar weer als motje tevoorschijn te komen en de boom in te kruipen.”

Daarom worden door de gemeente extra frequent de bladeren verwijderd, zodat de verpopte larven vernietigd kunnen worden en de schade volgend jaar naar verwachting aanzienlijk minder zal zijn.

De kastanjebloedingsziekte is een ander verhaal. Deze bacteriële infectie in de sapstroom van de boom is wel dodelijk. Deze bomen gaan zonder behandeling binnen 1 tot 5 jaar dood.

“De enige behandeling die op dit moment bekend is, is een behandeling met warmtedekens”, geeft de woordvoerder aan. “Dit hebben we, als experiment, toegepast op de vier kastanjebomen aan de Baronielaan. Dit is echter een zeer kostbare behandeling en kan in principe dus slechts bij een enkele boom in de stad worden toegepast.”

De oplossing? Kwekers zijn aan het proberen om een kastanjesoort te kweken die resistent is tegen de kastanjebloedingsziekte. “Die resistente soort is er voorlopig nog niet”, weet de woordvoerder.

Waar bomen in Breda doodgaan worden die niet per stuk vervangen door nieuwe bomen. “Een kastanje is een karakteristieke boom. Er zijn geen straatbomen die een dergelijke groeiwijze hebben. Pas wanneer er meerdere kastanjes in een straat dood zijn worden alle bomen in de straat vervangen door een andere soort.”

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief