Breda: Schade door droogte nog niet te overzien | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Uitgedroogde bermen.
Uitgedroogde bermen. (Foto: Wijnand Nijs)

Breda: Schade door droogte nog niet te overzien

BREDA - Of de extreme droogte van de afgelopen maanden blijvende schade heeft toegebracht aan de Bredase natuur, is onduidelijk. “Dat moet nog blijken na de zomer”, stelt een woordvoerder van de gemeente.


“Ongetwijfeld zullen sommige plekken met jonge graszoden opnieuw moeten worden ingezaaid of zijn er bomen en struiken die het niet zullen redden”, geeft de woordvoerder aan. “Maar wat precies de gevolgen zijn hebben we nu nog niet in beeld.  Breda nam de afgelopen maanden verschillende maatregelen om schade te voorkomen. “We hebben jonge aanplant extra besproeid en bijvoorbeeld ook in het Valkenberg gesproeid.”

Volgens de woordvoerder maakt de droogte duidelijk dat de door de stad genomen maatregelen om zich aan te passen aan steeds extremere uitingen van het weer. “We lopen daar zelfs  mee voorop in Nederland”, stelt de woordvoerder.  “Grotere projecten zijn bijvoorbeeld de Vierde Bergboezem en het Markdal, waarin we ook samen optrekken met het waterschap.” Daarnaast vergroende Breda onder meer de gevel van de Barones-parkeergarage en een binnenmuur bij het Stedelijk Museum.

Voor de komende jaren maakt Breda extra budget vrij voor klimaatadaptieve maatregelen via het rioolrecht. “Daarmee zal vooral ingespeeld worden op het anders omgaan met regenwater door meer water in de bodem te laten zakken en door minder stenen en meer groen.”

Om aandacht te vragen voor de noodzaak van maatregelen was Breda onlangs gastheer van de Klimaattop gehouden voor Zuid Nederland vanuit de beweging KlimaatstroomZuid. Daarin werken gemeenten, provincies en waterschappen samen op het gebied van klimaatverandering en klimaatadaptatie.  

Daarnaast wijst Breda inwoners op maatregelen die ze zelf kunnen nemen. “Leg geen tegels in je tuin maar juist gras, planten, bomen of een vijver”, geeft de woordvoerder als voorbeeld. “Stenen geven alleen maar warmte af en groen geeft verkoeling. En als het dan weer eens heel hard gaat regenen, zakt het water in de grond. Ook het plaatsen van een regenton is een van de maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen. Bovendien is er subsidie voor groene daken.