eindexamens 2011
eindexamens 2011 (Foto: Archief)

Meest gestelde vragen over de eindexamens

BREDA - De eindexamens op het voortgezet onderwijs staan voor de deur. Hier een overzicht met de meest gestelde vragen.


Wanneer beginnen de centrale eindexamens van 2019?
Donderdag 9 mei begint de eerste ronde met schriftelijke en praktijkexamens (eerste tijdvak) in het vmbo, havo en vwo. Vmbo-leerlingen beginnen op deze dag met biologie. Bij havo zijn dat filosofie en wiskunde A en B. Vwo-leerlingen beginnen met Grieks en scheikunde. De laatste examens van het eerste tijdvak vinden plaatst op donderdag 23 mei. Hier een link naar de roosters

Wanneer krijg ik te horen of ik ben geslaagd?
Op woensdag 12 juni 2019 om 08.00 uur worden de normeringen voor vmbo-, havo- en vwo-examens bekendgemaakt op de website van Cito. De meeste scholen maken de uitslag dezelfde dag bekend, meestal tussen 13.00 uur en 19.00 uur. Voor het tweede tijdvak worden de normeringen op vrijdag 28 juni 2019 om 08.00 uur bekend gemaakt.

Voor vmbo beroepsgericht zal de uitslag op de meeste scholen al een week eerder, op woensdag 5 juni 2019, bekend worden gemaakt. De uitslag van het tweede tijdvak zal ook voor het vmbo op vrijdag 28 juni 2019 om 08.00 uur bekend worden.

Wanneer zijn de herkansingen?
Examens in het tweede tijdvak (herkansingen) beginnen op maandag 17 juni en eindigen donderdag 20 juni. 

Wanneer ben je geslaagd?
Voor vmbo geldt:
Je bent geslaagd als je voldoet aan alle volgende eisen:

- Je cijfers voor je centraal examen gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn. 5.4999 betekent: gezakt.
- Je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is
- Je geen enkel eindcijfer hebt dat afgerond lager is dan een 4
- Je hebt voor twee verplichte beroepsgerichte keuzevakken én het beroepsgerichte profielvak allemaal afgerond een 4 of hoger gehaald
- Je hebt voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 allebei ten minste 'voldoende'
- Je de rekentoets hebt gemaakt (cijfer telt niet mee)
- Je hebt het loopbaandossier gemaakt
- Je voldoet aan de eindcijfereisen (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer):

al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, of;
- Je één 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;
- Je één 4 hebt, één 7 en al je andere cijfers zijn een 6 of hoger, of;
- Je twee keer een 5 hebt, één 7 en voor de rest 6 of hoger.

Let op: Met een eindcijfer lager dan een vier ben je sowieso gezakt.

Voor havo geldt:
Je bent geslaagd als:

Het gemiddelde van al je centraal examencijfers een 5,5 of hoger is (tel al je centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 of lager ben je gezakt.

Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde niet meer dan één 5 als eindcijfer voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit is de zogenaamde kernvakkenregel.

Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:
Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0 of
- Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.
- Geen enkel eindcijfer is lager dan een 4
- Je de rekentoets hebt gemaakt. Het maakt niet uit welk cijfer je haalt.
Lichamelijke opvoeding is met een voldoende of hoger afgesloten.

Let op: om te slagen moet je dus aan alle vijf de eisen voldoen! Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt.

Voor vwo geldt:
Je bent geslaagd als:

Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is. Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. Let op: de rekentoets telt niet mee voor het gemiddelde voor je centraal examens.

Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels, wiskunde niet meer dan één 5 voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit is de zogenaamde kernvakkenregel.

Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:
– Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
– Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
– Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0 of
– Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.
– Geen eindcijfer is 3 of lager.

De vakken ckv en lichamelijke opvoeding 'voldoende' of 'goed' zijn.

Je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer telt niet mee maar komt wel op je eindlijst. Ook kan het cijfer gebruikt worden als je cum laude probeert te slagen.

FOTOSERIES 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief