Foto: Google Maps

Eindelijk schot in plannen rondom herontwikkeling Willem Alexanderplein

TETERINGEN - Er komt schot in de plannen om het Willem Alexanderplein in Teteringen een meer hedendaagse beleving en uiterlijk te geven. Een gespecialiseerd bureau gaat een concreet programma van eisen opstellen. De doelstelling is om maart 2020 met een concreet ontwerp te komen. 


De beleving op het Willem Alexanderplein laat te wensen over. Daar zijn alle inwoners van Teteringen het wel over eens. Daarom heeft een werkgroep van bewoners, gebruikers en belanghebbende (Dorpsherberg, Zorgcentrum, Kerk, organisaties als Hittegolf, Dorpsloop en Dorpsmaaltijd etc.) samen met de gemeente een gespecialiseerd bureau ("Urban Synergy") aan het werk gezet. Dat bureau moet een plan uitwerken waarin de Teteringenaren zich kunnen gaan vinden. Daarvoor heeft de werkgroep uitgangspunten meegegeven waarin historie,  ruimtelijke context, verkeer en parkeren, recreatie, evenementen, aan bod komen. Op basis van alle gegevens en ervaringen die de afgelopen jaren/maanden al zijn opgehaald zal samen met straatinterviews, een online-enquête en een eigen website een concreet programma van eisen worden opgesteld. Dat moet 1 november gereed zijn.

Op basis van dit programma van eisen zullen de eerste voorzichtige nieuwe ontwerpen van het plein ontstaan en voorgelegd worden aan het dorp via de nieuwe website, diverse sociale media en via inloopbijeenkomsten. De doelstelling is om eind maart volgend jaar met een concreet voorstel te komen van de nieuwe inrichting van het Willem Alexander plein. "Met hopelijk maximale enthousiaste steun van alle inwoners kunnen we ons plan dan presenteren aan alle belangstellende en belanghebbende en natuurlijk aan de Burgemeester en Wethouders van onze stad. Dan zal ook duidelijk worden hoe snel de langgekoesterde wens van een vernieuwd Willem Alexanderplein gerealiseerd kan worden", aldus Cor Berkhout van de Werkgroep Alexanderplein.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief