Foto: Google Maps

Vlaszak op de schop: vrijliggend fietspad en 30 km-zone

BREDA - De Vlaszak gaat op de schop. Het gebied moet voor weggebruikers veel gebruiksvriendelijker worden. Daarom wil de gemeente onder ander vrijliggende fietspaden creëren en de straat van een 50 km-zone veranderen in een 30 km-zone. Bewoners en ondernemers die hun mening willen geven over de voorlopige plannen, zijn welkom om dinsdag 27 augustus langs te komen bij de inloopavond.


De gemeente Breda heeft het voorlopige ontwerp van de herinrichting van de Vlaszak bekend gemaakt. En dat laat zien dat de Vlaszak flink op de schop gaat. De belangrijkste veranderingen op een rij:

Fietspad

Eén van de grootste veranderingen is de realisatie van een vrijliggend tweerichtingen fietspad dat gescheiden wordt van de autoweg met een groenstrook. Die groenstrook wordt doorgetrokken vanaf de Oude Vest en loopt door tot de ingang van het Valkenberg. 

Parkeerterrein

Automobilisten die willen parkeren op het terrein Beyerd-Vlaszak, moeten daarvoor nu via de Vlaszak het terrein op draaien. Maar in het nieuwe ontwerp verdwijnt die toegangsroute. Automobilisten moeten voortaan via de Kloosterlaan het parkeerterrein op en af.

Voetgangers

Voor voetgangers veranderen de plekken waar zij via een oversteekplaats de straat over kunnen steken. Zo verdwijnen de zebrapaden op het kruispunt Vlaszak- Kloosterplein. Tegenover het Wijngaardhof wordt juist een nieuw zebrapad gerealiseerd. 

Verder

Verder wordt ook de locatie van de bushaltes aangepast, veranderd de voorrangssituatie op het kruispunt Vlaszak-Kloosterplein-Oude Vest en zullen de stoplichten bij de Boschstraat verdwijnen. 

Het ontwerp voor de herinrichting van de oostkant van de binnenstad is nog niet definitief. Omwonenden en belanghebbenden kunnen op dinsdag 27 augustus tussen 19.00 uur en 21.00 uur langskomen op een inloopavond in het Stadskantoor. Tijdens deze avond wordt meer informatie gegeven over het verkeerskundig principe van de Oostflank én de manier waarop eventuele reactie daarop aan de gemeente gegeven kan worden. Ook kan met de aanwezige ambtenaren van gedachten gewisseld worden over ideeën over de verdere invulling van de Oostflank. Tot en met 20 september 2019 kan iedereen per e-mail en schriftelijk een reactie op dit plan geven. Die kan gestuurd worden aan oostflank@breda.nl of per post naar het College van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het volledige plan bekijk je hier.


FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief