Gaande en komende voorzitter v.d. Kristallnacht herdenking Jan Hopman (links) en Paul Kools.
Gaande en komende voorzitter v.d. Kristallnacht herdenking Jan Hopman (links) en Paul Kools. (Foto: Henk Ketelaar)

Bestuurswissel bij herdenking Kristallnacht: Paul Kools neemt stokje over

BREDA – Voor de laatste keer vindt dit jaar onder het voorzitterschap van Jan Hopman de Kristallnachtherdenking plaats. Na tien jaar neemt Paul Kools het stokje van hem over. In voorbereiding op zijn taak heeft hij al bijgedragen aan de organisatie van de komende Kristallnachtherdenking. Die wordt aanstaande vrijdag 8 november voor scholieren en op zondag 10 november gehouden voor iedereen die de vrijheid liefheeft.  


Met de herdenking worden de vele vernielingen, aanslagen, brandstichtingen en moorden herdacht die in de nacht van 9 op 10 november 1938 in Duitsland en Oostenrijk hebben plaatsgevonden. Het wordt gezien als de eerste gewelddadige racistische uiting van Nazi-Duitsland. Er werden honderden synagogen in brand gestoken, joden vermoord en/of joodse bezittingen vernield. Reden waarom deze verschrikkelijke nacht, als waarschuwing dat zoiets nooit meer mag gebeuren, jaarlijks wordt herdacht´.

Teken

“Deze anti-Joodse gebeurtenis was een teken aan de wand, welke tot op de dag van vandaag nog opgaat,” laten Paul en Jan eensluidend weten. Jan is zichtbaar blij met de komst van Paul. “Ik weet dat hij vanuit een zekere bezieling mijn taak op zich neemt,” vertelt hij gerustgesteld. Paul daarover: “Het besef en de overtuiging van waaruit de Kristallnacht herdenking wordt gehouden, spreken mij erg aan. Het vernieuwend denken en doen waarborgt het voortbestaan. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.” 

Bestuurlijke ervaring

Met Paul Kools heeft de stichting Kristallnacht een door de wol geverfde bestuurder in huis gehaald, die zich in vele (landelijke) bestuursfuncties op het gebied van onderwijs, sport en maatschappelijke organisaties verdienstelijk heeft gemaakt. Toen hij werd benaderd voor het voorzitterschap van de Stichting Herdenking Kristallnacht voelde dat als een morele uitdaging. “Ik onderschrijf de visie en de missie van de stichting. Vanuit mijn betrokkenheid was ik al bij herdenkingen aanwezig,” vertelt Paul als we daarover komen te praten. 

Gedachtegoed

“Met de Kristallnachtherdenking wordt nog eens duidelijk gemaakt onder welk gedachtegoed deze verschrikkelijke gebeurtenis heeft kunnen plaatsvinden. Omdat deze denkbeelden nog steeds leven bij sommige groeperingen, kan iets dergelijks zomaar weer gebeuren,” waarschuwt het tweetal. “Door stelselmatig de Kristallnacht te herdenken, proberen we de mensen ervan bewust te maken dat het gevaar nog steeds om de hoek ligt. Iedereen heeft recht op een gelijk- en menswaardig bestaan ongeacht zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur, kleur, geslacht of op welke andere grond dan ook.” Paul: “Mensen met elkaar verbinden is een opdracht voor iedereen. In gezamenlijkheid zal ik deze boodschap verder uitdragen.”  

Kristallnachtherdenking valt dit jaar op een sabbat, reden waarom het op zondag 10 november wordt gehouden. Om 12.30u. vangt de herdenking aan bij het Joods monument in het Wilhelminapark. Om 14u. wordt bijeengekomen in de H. Antoniuskathedraal waar het koor Tegen de Wind mee zingt en Gerdien Verschoor, directeur herinneringskamp Westerbork en Eric Alink, columnist zullen spreken. Tenslotte zal burgemeester Depla het woord voeren in de Marokkaanse moskee. Meer info: www.kristallherdenkingbreda.nl.  
 

FOTOSERIES