Foto: Waterschap brabantse Delta

Sloten verdwijnen in polder Prinsenbeek: waterplassen en rietmoeras als alternatief

PRINSENBEEK - Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de polder Weimeren in Prinsenbeek aanpakken. Sloten verdwijnen, en waterplassen en rietmoeras komen terug als alternatief.


Er gaat flink gewerkt worden in de polder bij Prinsenbeek. Een groot deel van de sloten verdwijnt en daarvoor in de plaats komen waterplassen en rietmoeras. Het waterpeil verandert niet. De veranderingen in het watersysteem zijn nodig om de gewenste plant- en diersoorten te krijgen in het natuurgebied.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant en zijn een onderdeel van Natuurproject Noordrand Midden. Dat project is weer onderdeel van de realisatie van Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden, die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. 

Inloopmoment

Op maandag 13 januari is er tussen 16.00 en 21.00 uur een inloopmoment bij Café Elsakker in Prinsenbeek (Nieuwveerweg 2, 4841 KA). Iedereen is welkom om het plan te bekijken, vragen te stellen en hulp te vragen bij het indienen van een zienswijze. Medewerkers van het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie zijn aanwezig. Aanmelden is niet nodig. 

Bekijk het plan via www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief