Afbeelding
Foto: Manoek Maas

Extra cameratoezicht en betere verlichting moeten uitgaansgebied veiliger maken

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - Er komt extra cameratoezicht in het centrum, de verlichting wordt verbeterd, de proef het met preventief fouilleren wordt verlengd en de gastenheren zijn voortaan iedere vrijdag, zaterdag én feestdag aanwezig. Dat zijn een paar van de belangrijkste punten uit het nieuwe horecaconvenant. Dat werd gisteren ondertekend door de veiligheidsbranche, gemeente Breda, de horeca, de politie en de gastheren. Het doel is duidelijk: het uitgaansgebied van Breda veiliger maken.

De veiligheid in het uitgaansgebied van Breda is regelmatig in het geding. Heftige vechtpartijen, steekpartijen en mishandelingen zijn een grote smet op het goede imago van Breda als uitgaansstad. Daarom zetten gemeente, horeca en de politie zich samen in om uitgaan in Breda veiliger te maken. Afspraken daarover staan in het horecaconvenant, waarvan gisteren een nieuwe versie werd ondertekend. 

Samenwerking

Voor een veilig uitgaansgebied is een goede samenwerking tussen de verschillende instanties cruciaal. De politie werkt informatie- en risicogestuurd, zodat agenten aanwezig zijn waar het moet, en afwezig waar dat kan. "Ook zetten we zoveel mogelijk in op het voorkomen van problemen. Als partners zijn we continu met elkaar in gesprek over wat er speelt in de binnenstad om te anticiperen, leren en verbeteren", laat de gemeente weten.

Wat onder andere is vastgelegd, is dat er extra cameratoezicht gaat komen en dat de verlichting in de binnenstad verbeterd zal worden. Daarnaast is uit uitgaansgebied voor langere periode tot risicogebied benoemd, wat preventief fouilleren ook de komende tijd mogelijk maakt. De gastheren, ook wel sfeerbeheerders genaamd, behouden hun effectieve rol in het uitgaansgebied. Er is vastgelegd dat zij een vaste plaats moeten houden op de vrijdag- en zaterdagavond in de stad, en op de feestdagen zoals carnaval.

Ook projecten als 'Happy Ouders' om ouders voor te lichten over het alcoholgebruik van jongeren worden voortgezet.  Verder is afgesproken de politie tijdig te informeren over bijzondere initiatieven in de horeca met mogelijke gevolgen voor de openbare orde, zoals bijvoorbeeld een scholierengala.