Foto: Brabantse Delta

Droogte zet door: Waterschap neemt opnieuw maatregelen in regio Breda

BREDA - Waterschap Brabantse Delta heeft vanwege de aanhoudende droogte nog eens twee gebieden aangewezen waaruit geen water meer gehaald mag worden voor bijvoorbeeld beregening. Op 11 mei werden er ook al maatregelen genomen. Dat is nodig omdat het waterpeil onder de kritieke normen dreigt te zakken.


De nieuwe 'onttrekkingsverboden' gelden voor de stroomgebieden Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda die in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert liggen. Ook geldt het voor de Beekloop en Zoom in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht. "Alle onttrekkingsverboden duren tot een nog nader vast te stellen tijdstip. Het waterschap controleert of iedereen zich aan het verbod houdt", aldus het Waterschap. 

Waarom?

De zakkende grondwaterstanden, het droge voorjaar en de weersverwachting leiden ertoe dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, is het waterschap genoodzaakt een onttrekkingsverbod in te stellen. Door de lagere waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen.

FOTOSERIES