Wouwervallei tussen Gilze Rijen en Breda krijgt natuurlijke inrichting | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Natuurlijkgilzerijen

Wouwervallei tussen Gilze Rijen en Breda krijgt natuurlijke inrichting

BREDA - De Wouwervallei tussen Gilze en Rijen en Breda krijgt een natuurlijke inrichting. Hiermee moet de waarde van het gebied op diverse vlakken vergroot worden.


Belangrijke onderdelen zijn het vergroten van de capaciteit om water op te vangen en het versterking van de biodiversiteit. Dat is het doel van zes partijen die op 24 juni een intentie overeenkomst sloten. Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen is met het burgerinitiatief Wouwervallei en Brabants Landschap trekker van het project. De andere partners zijn gemeenten Gilze en Rijen en Breda en waterschap Brabantse Delta.

Natuur 

Met een natuurlijke inrichting van de Wouwervallei willen de partijen de leefomgeving van verschillende dieren en planten verbeteren. Het leefgebied van dieren zoals de kerk- en steenuil en de boomkikker worden hierdoor versterkt. Ook aanpassing aan het veranderende klimaat zijn een belangrijk onderdeel: als in de Wouwervallei het water langer wordt vastgehouden, is er minder wateroverlast in Bavel en in Breda. De gemeente Breda moet in 2012 al een deel van de Wouwervallei ingericht hebben als natuurgebied. Nu kan een ecologische verbindingszone ontstaan met dit deel van de Wouwervallei.

Burgerinitiatief 

De inrichting van de Wouwervallei is op de agenda gekomen door de NLGR en het Burgerinitiatief ‘Wouwervallei’. In de overeenkomst hebben de partijen afgesproken het project gefaseerd aan te pakken met tien deeltrajecten. De gemeenten en het waterschap dragen elk 5000 euro bij als werkbudget. Voor de kosten van de inrichting van natuur- en klimaatmaatregelen is een verdeling van kosten opgenomen in de overeenkomst. De nadruk bij de ontwikkeling ligt op het door de bewoners zelf inrichten van de vallei, met eigen geld of van derden, zoals subsidies.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief