Foto: Pricewise

Wegens succes verdubbeld: Breda stelt 100.000 euro extra beschikbaar voor het vergroenen van daken en tuinen

 BREDA - De subsidieregeling ‘water en groen’ is een groot succes. Het afgelopen half jaar kwamen er voor de regeling, die een uitbreiding is op de bestaande groene daken-regeling, al ruim 200 aanvragen binnen. Daardoor is het subsidieplafond van 100.000 euro nu al bereikt. De gemeente heeft daarom besloten om in 2020 nog eens 100.000 euro extra subsidie beschikbaar te stellen voor het vergroenen van daken, tuinen, gevels en regenwatervoorzieningen zoals regentonnen. 


"Twee maanden geleden zei ik nog: ik hoop dat de subsidie helemaal op gaat", laat wethouder de Beer weten. "En nu is het al zover! Ik denk dat veel mensen aan de slag zijn gegaan met hun tuin in de afgelopen corona-periode. Dat betekent dat er veel meer groene en klimaatadaptieve plekken in de stad bijkomen, helemaal top. We worden overspoeld met aanvragen momenteel en we werken met alle macht om ze zo snel mogelijk te behandelen. We verdubbelen nu de subsidiepot zodat iedereen die zo goed bezig is, er gebruik van kan maken!” 

Subsidie aanvragen 

Sinds 1 april zijn er 110 nieuwe aanvragen binnengekomen. Momenteel zijn er nog 85 aanvragen in behandeling. Ruim 80% van de aanvragen betreft groene daken. Het vergroenen van de tuin neemt in populariteit toe, op dit moment beslaat dit ongeveer 15% van de aanvragen. Bewoners, stichtingen en bedrijven kunnen via www.breda.nl/subsidie subsidie aanvragen. 

De Rijksuniversiteit Groningen meet, samen met de gemeente Breda, de effecten van de subsidieregeling. Over meerdere jaren wordt onderzocht via enquêtes in hoeverre de subsidies leiden tot duurzame houding- en gedragsverandering bij inwoners.