Staatbosbeheer hervat bomenkap Liesbos: 'Verjonging van het bos is nodig' | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Wesley van der Linde/GroenNieuws

Staatbosbeheer hervat bomenkap Liesbos: 'Verjonging van het bos is nodig'

BREDA - Staatsbosbeheer start, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, op woensdag 15 juli met het uitvoeren van boswerkzaamheden in het Liesbos. Het gaat om werkzaamheden die in augustus 2019 gestart en deels uitgevoerd zijn, waarna het werk moest worden stilgelegd. Wegens de vele regen die vorig jaar tijdens de werkzaamheden is gevallen kon er niet gewerkt worden zonder de bosbodem te beschadigen. 


Vorig jaar is door Staatsbosbeheer besloten om de werkzaamheden te staken en het werk wat nog gedaan moest worden in 2020 uit te voeren. Tijdens deze werkzaamheden zullen door de boswachters geselecteerde bomen geveld worden. De werkzaamheden zullen tot begin september duren.

Verjonging

Het Liesbos is een multifunctioneel bos: naast recreatie, cultuurhistorie en natuurwaarde is ook duurzame houtproductie een van de functies van het bos. De werkzaamheden worden uitgevoerd om een aantal bomen meer ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen én om ruimte te maken voor een nieuwe generatie bomen.

"Bossen met veel oude bomen zijn prachtig maar ook heel kwetsbaar, het Liesbos is toe aan verjonging", legt boswachter Floris Hoefakker uit. Bomen hebben niet het eeuwige leven en wanneer een deel afsterft is het van belang dat de volgende generatie bomen alweer klaar staat om deze plaatsen in te vullen. "Een gevarieerd bos met bomen van diverse leeftijden en meerdere boomsoorten is een veerkrachtig bos. Ziektes en plagen hebben minder kans om toe te slaan en stormen veroorzaken minder schade. Door openingen te maken in het bos valt er meer licht op de bosbodem. Het gevolg is dat zaden kunnen ontkiemen en jonge bomen zich verder kunnen ontwikkelen."

Duurzaam bosbeheer

Houtoogst is een onderdeel van het duurzame bosbeheer dat Staatsbosbeheer uitvoert in het Liesbos. Er wordt niet meer geoogst dan er bijgroeit, bos blijft dus bos. Voorafgaand aan werkzaamheden worden in het hele bos nesten, vossenbouwen, nestholtes in bomen en andere kwetsbare locaties en soorten zorgvuldig geïnventariseerd. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan het natuurbeheer van Staatsbosbeheer.

Mogelijke overlast

De bospaden kunnen tijdens en na de werkzaamheden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn wegens beschadigingen door bosbouwmachines en vrachtwagens. De paden worden, na afronding van de werkzaamheden, zo snel mogelijk hersteld. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met borden en/of linten zodat bezoekers niet verrast worden door de machines.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief