Bredanaars kunnen via PlanBreda input geven.
Bredanaars kunnen via PlanBreda input geven. (Foto: )

Gemeente werkt aan actualisatie duurzaamheidthema's: Bredanaars kunnen input geven

BREDA - De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid- en milieuthema's gaan ontzettend snel. Daarom stelde de gemeente in 2016 de Duurzaamheidsvisie 2030 vast. Op de thema's hierin te actualiseren, vraagt de gemeente de stad om hulp.


De huidige maatschappij staat steeds meer in het teken van duurzaamheid en het milieu. Daardoor veranderen inzichten constant en dienen nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen zich aan. Met de komst van de Omgevingswet vond er een ingrijpende wijziging van regelgeving plaats. Daarom stelde de gemeente in 2016 de Duurzaamheidsvisie 2030 op. 

De thema's hierin worden dit jaar geactualiseerd. Denk hierbij aan afval, luchtkwaliteit, geluid, duurzame evenementen of klimaatadaptatie. Daarnaast is de actualisatie van het klimaatbeleid belangrijk. Breda moet namelijk nog flinke stappen zetten om de doelen van CO2 reductie te halen. In actsheets staan voor alle thema's de doelen en voorgenomen acties beschreven. De gemeente vraagt nu de input van de stad op de thema's en de uitvoering ervan. Vervolgens wordt de input besproken, waarna de actualisatie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

"Een duurzaam, gezond en groen Breda vereist inzet, daadkracht en lef van ons Bredanaars. We zetten in op het besparen en duurzaam opwekken van energie. Innovaties op het gebied van duurzaamheid passen we zoveel mogelijk toe", legt wethouder Paul de Beer uit. "We bereiden ons voor en passen de omgeving aan op klimaatverandering, we hergebruiken zoveel mogelijk materialen en we beschermen en versterken de natuur. We gaan bewust om met onze leefomgeving. Dat doen we voor onszelf, voor toekomstige generaties en voor onze stad. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom willen we graag, in de geest van de Omgevingswet, ideeën en input in de stad ophalen om zo ook daadwerkelijk de benoemde thema’s samen uit te voeren.”

Tot en met 6 september kunnen Bredanaars hun input leveren via PlanBreda. 

Duurzaamheidsvisie 2030

Het doel van de Duurzaamheidsvisie 2030 is om duurzaamheid een onlosmakend onderdeel te maken van alle aspecten van beleid. Het gaat om het vinden van evenwicht en verbinding tussen sociale, milieu en economische aspecten. Een aantal van de thema's hebben geleid tot andere visies of beleidsstukken zoals de Mobiliteitsvisie en het Stedelijk Waterplan.