Breda'97, BOB en deel van Volmondig Ja fuseren tot Breda Beslist: 'Meer duidelijkheid aan lokale stem' | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
De drie partijen gaan samen verder als Breda Beslist.
De drie partijen gaan samen verder als Breda Beslist. (Foto: Breda Beslist)

Breda'97, BOB en deel van Volmondig Ja fuseren tot Breda Beslist: 'Meer duidelijkheid aan lokale stem'

BREDA - Breda is sinds gisteren een politieke partij rijker. Breda Beslist is samensmelting van Breda'97, BOB en een deel van Volmondig Ja. De partij wil meer duidelijkheid geven aan de lokale stem. Volmondig Ja gaat wel nog door met de overige leden. 


Verschillende lokale partijen deden in 2018 mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Hierdoor was het voor de kiezer niet altijd duidelijk op welke partij hun stem het beste terecht kwam. Van alle deelnemende lokale partijen wist alleen Breda'97 een raadzetel te bemachtigen. 

Na de verkiezingen hebben de partijen elkaar opgezocht om te kijken waar de overeenkomsten zitten. Er bleek genoeg samenhang te zijn voor een gezamenlijk lokaal geluid. Gisteren was het na ruim twee jaar van zorgvuldige voorbereidingen dan zover: Breda'97, BOB en een deel van Volmondig Ja gaan samen verder als één lokale partij. Door de krachten te bundelen in een herkenbare lokale partij wordt er volgens hen meer recht gedaan aan de lokale stem. 

De partijen gebruikten 2019 om nader tot elkaar te komen. Hiervoor werden de koppen regelmatig bij elkaar gestoken. Begin 2020 werd de samenwerking echt verstevigd nadat ook enthousiaste belangstellenden van buiten de politiek zich melden. In april werd er een voorlopig bestuur geformeerd. Vervolgens werden er gemengde werkgroepen gevormd. 

Aan de basis van de samenwerking liggen 8 gezamenlijke grondbeginselen. 
        1. Het belang van Breda en daarbinnen de (identiteit van) wijken en dorpen staat voorop.
        2. Het algemene belang gaat boven het ‘individuele’ belang; maar niet ten koste ervan.
        3. De betrokkenheid van de burger vergroten door meer ruimte voor initiatieven en inspraak endoor het optimaal benutten van het
        aanwezige sociaal-maatschappelijke kapitaal in Breda.
        4. De dienstbaarheid van ‘de politiek’ aan de burger is zichtbaar, hoorbaar, merkbaar, tastbaar.
        5. De bestuursstijl en de bestuurlijke inrichting van de gemeente Breda zijn passend bij deze tijd.
        6. Er is transparantie in het eigen optreden met (gemotiveerd) ruimte voor afwijkende meningen.
        7. Actief en constructief handelen in het belang van stad en bewoners met een kritische houding, maar niet in een ‘protestachtige’
        stijl en sfeer.
        8. Wonen, werken, studeren, ondernemen, veiligheid, zorgen, recreëren, cultuur, sporten, mobiliteit, enz. De mozaïek van geheel
        Breda bekijken we altijd in samenhang, zodat de stad in haar diversiteit een goed functionerende duurzame samenleving wordt en
        blijft.

Volmondig Ja
Vanaf januari 2020 heeft Volmondig Ja samen met Bob en Breda’97 gesproken over de vorming van één lokale partij. Op 30 juli zijn de resultaten van deze gesprekken besproken tijdens een algemene ledenvergadering van Volmondig Ja. Na uitleg, presentatie en constructieve discussie heeft een meerderheid van de leden van Volmondig Ja besloten om de gesprekken niet voort te zetten met de andere twee partijen maar zelfstandig verder te gaan.


De drie partijen gaan samen verder als Breda Beslist. - Breda Beslist