Ruitersboslaan gaat flink op de schop | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: BredaVandaag

Ruitersboslaan gaat flink op de schop

BREDA - De gemeente houdt op woensdagavond 28 oktober een bijeenkomst over de herinrichting van de Ruitersboslaan. De uiteindelijke plannen zijn mede afhankelijk van de reacties naar aanvang van de bijeenkomst. Ook wil de gemeente een klankbordgroep instellen. 


De riolering in de straat zal worden vervangen en er is groot onderhoud aan de Ruitersboslaan nodig. Die kans gaat de gemeente aangrijpen om ook op andere vlakken de straat te verbeteren. Zo is het mogelijk om de verkeersveiligheid te vergroten door de maximumsnelheid te verlagen, of te kiezen voor meer parkeerplekken of meer groen. Bewoners mogen daarover meedenken. 

Klankbordgroep

Om tot een ontwerp te komen moet er een klankbordgroep ingesteld worden. Deze zal bestaan uit ongeveer zes tot tien vertegenwoordigers namens de bewoners, een projectleider van de gemeente en andere belanghebbenden.

Bijeenkomst 28 oktober

Op 28 oktober wordt een bijeenkomst georganiseerd om mee te denken over het plan. In twee gelijke informatieblokken zal de invulling zoals die nu is worden toegelicht. Om de avond volgens de RIVM richtlijnen  te laten verlopen kunnen er maximaal 30 personen per blok komen. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het Mencia Lyceum, Mendelssohnlaan 1.

Blok 1 is van 19.00 tot 19.45 uur en blok 2 van 20.00 tot 20.45 uur.

Na de bijeenkomst van 28 oktober verzamelt de gemeente alle reacties. Deze worden gedeeld met de klankbordgroep en (waar mogelijk) verwerkt in een schetsontwerp. De uitkomsten en het schetsontwerp komen medio november op de website van PlanBreda. Via PlanBreda hebben bewoners en belanghebbenden nog de mogelijkheid om te reageren. 

De uitvoering start naar verwachting in het najaar van 2021.